Komisia výstavby a dopravy

Komisia výstavby a dopravy

 

Zloženie komisie
predseda: Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková
členovia: Ing. Peter Kopčák
Ing. arch. Ladislav Slabey
Ing. arch. Vojtech Molnár
Ing. Andrej Ridilla
Ing. arch. Juraj Almássy
 

tajomník:

Ing. Jana Liďáková

 

 

 

 

 

 

 

– posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti
– podieľa sa na vyhľadávaní investorov za účelom využitia pozemkov schválených na investičnú výstavbu
– spracováva a predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh rozvojového programu mestskej časti
– zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky
v mestskej časti a k návrhom a doplnkom v evidencii pamätihodností mestskej
časti
– posudzuje priamo v teréne sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú porušenia stavebného zákona
– v spolupráci s komisiou finančnou, pre podporu investícií a rozvoj podnikania posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
– napomáha riešiť problémy koncepcie dopravy mestskej časti

Zápisnica 31.1.2024

Zápisnica 6.9.2023

Zápisnica 5.6.2023

Zápisnica z 20.03.2023

Zápisnica z 8.2.2023

Zápisnica z 21.09.2022
Zápisnica z 01.06.2022
Zápisnica z 06.04.2022
Zápisnica z 15.12.2021
Zápisnica z 29.09. a 20.10.2021

Zápisnica z 26.05. a 09.06.2021 26.05. a 09.06.2021
Zápisnica z 19.02.2021 19.02.2021
Zápisnica z 25.11.2020  25.11.2020
Zápisnica z 09.09.2020 09.09.2020
Zápisnica z 03.06.2020 03.06.2020
Zápisnica z 20.1.2020 20.1.2020
Zápisnica z 18.11.2019 18.11.2019
Zápisnica z 15.10.2019 15.10.2019
Zápisnica z 27.06.2019 27.06.2019
Zápisnica z 11.06.2019 11.06.2019
Zápisnica z 20.05.2019 20.05.2019
Zápisnica z 04.03.2019 04.03.2019
Zápisnica z 4.2.2019 04.02.2019
Zápisnica z 25.07.2018 25.07.2018
Zápisnica z 28.05.2018 28.05.2018
Zápisnica z 26.03.2018 26.03.2018
Zápisnica z 19.02.2018 19.02.2018
Zápisnica z 12.12.2017 12.12.2017
Zápisnica z 22.11.2017 22.11.2017
Zápisnica z 16.10.2017 16.10.2017
Zápisnica z 16.08.2017 16.08.2017
Zápisnica z 5.6.2017 05.06.2017
Zápisnica z 8.3.2017 08.03.2017
Zápisnica z 7.12.2016 07.12.2016
Zápisnica z 27.10.2016 27.10.2016
Zápisnica z 29.9.2016 29.09.2016
Zápisnica z 12.9.2016 12.09.2016
Zápisnica z 20.7.2016 20.07.2016
Zápisnica z 18.5.2016 18.05.2016
Zápisnica z 16.4.2016 16.04.2016
Zápisnica z 27.1.2016 27.01.2016
staršie
Zápisnica z 16.12.2015
Zápisnica z 3.11.2015
Zápisnica z 17.8.2015
Zápisnica z 19.5.2015
Zápisnica z 14.4.2015
Zápisnica z 24.2.2015
Zápisnica z 19.3.2014
Zápisnica z 15.1.2014
Zápisnica z 20.11.2013
Zápisnica z 14.10.2013
Zápisnica z 15.5.2013
Zápisnica z 6.2.2013
Zápisnica z 16.1.2013
Zápisnica z 7.11.2012
Zápisnica z 17.10.2012
Zápisnica z 12.9.2012
Zápisnica z 20.6.2012
Zápisnica z 30.5.2012
Zápisnica z 2.4.2012
Zápisnica z 26.3.2012
Zápisnica z 08.02.2012
Zápisnica z 11.01.2012
Zápisnica z 24.10.2011
Zápisnica z 12.09.2011
Zápisnica z 27.06.2011
Zápisnica z 16.5.2011
Zápisnica z 4.4.2011
Zápisnica z 28.2.2011
Zápisnica z 31.1.2011