Voľby

Kto má právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda NR SR vyhlásil termín konania volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 8. júna 2024. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

V Záhorskej Bystrici budú voľby prebiehať v Spoločenskom dome, voľby sa budú konať v čase 7.00-22.00 hod.

Základné informácie k voľbám do Európskeho parlamentu nájdete tu: Ľahko čitateľná verzia o voľbách do EU parlamentu

Rozhodnutie predsedu parlamentu SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do EÚ parlamentu

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: zarecka@zahorskabystrica.sk

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: zarecka@zahorskabystrica.sk

Hlasovacie preukazy na voľby do európskeho parlamentu sa vydávajú na miestnom úrade na pracovisku matriky a ohlasovne pobytu:
Zuzana Zárecká,
tel.: 02/65 456 0460903 414 157
zarecka@zahorskabystrica.sk