Spúšťame bezplatnú právnu poradňu pre seniorov

Spúšťame bezplatnú právnu poradňu pre seniorov

Pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici, spúšťame od augusta bezplatnú právnu poradňu v sobášnej miestnosti v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny. Bezplatné právne poradenstvo v trvaní 30 minút môžu využiť obyvatelia nad 60 rokov, ktorí potrebujú právnu radu prioritne v oblasti občianskeho práva alebo pracovného práva, služby sa neposkytujú v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia....

Ponuka práce na podateľni miestneho úradu s nástupom od novembra

Ponuka práce na podateľni miestneho úradu s nástupom od novembra

Milí obyvatelia, obsadzujeme voľné pracovné miesto na podateľni miestneho úradu, s termínom nástupu od 1. novembra 2023. Požiadavky na uchádzača: vykonávať evidenciu spisovej agendy a zabezpečovať služby podateľne miestneho úradu a stavebného úradu; overovať podpisy; vyhlasovať relácie a oznamy v miestnom rozhlase; vykonávať archívnu činnosť, registratúrne stredisko pre miestny úrad v zmysle platného registratúrneho poriadku schváleného Archívom hl. mesta SR...

Dňa 27.9. sú zrušené stránkové hodiny na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave IV

Dňa 27.9. sú zrušené stránkové hodiny na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave IV

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV informuje občanov, že z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny  v čase od 07.30 h do 14.30 h (predpokladaná hodina ukončenia) dňa 27.09.2023 budú stránkové hodiny na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného  riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV zrušené. Ďakujeme za pochopenie!

Vitajte v Záhorskej Bystrici

Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvýkrát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície.
Viacerí Bystričania stáčajú med, pestujú obilie, turešinu, zemiaky, zelé alebo vinič.

Môže vás zaujímať

Udalosti v obci

Prehľadný zoznam nadchádzajúcich podujatí v Záhroskej Bystrici, aby vám nič neuniklo.

Naši partneri