OKTÓBER: Aktuálne platné tlačivá pre ubytovateľov cudzincov

OKTÓBER: Aktuálne platné tlačivá pre ubytovateľov cudzincov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022 upravuje výšku príspevkov oprávneným osobám. Príspevky za ubytovanie cudzinca (odídencov z Ukrajiny) sa po novom zvýšili a budú sa vyplácať do 30. septembra. V tejto súvislosti sa upravili aj tlačivá, ktoré je nutné predložiť samosprávam. AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ K 24.10.2022 NA VYPLNENIE: Vzor výkazu oprávnenej FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca...

Výsledky referenda v Záhorskej Bystrici

Výsledky referenda v Záhorskej Bystrici

Milí Bystričania, v referende 21. januára 2023 obyvatelia Záhorskej Bystrice hlasovali takto: Z počtu voličov zapísaných v zoznamoch 5255 prišlo hlasovať 1012. Počet platných hlasovacích lístkov bol 1001. Účasť na referende bola 19,25 %. V referendovej otázke hlasovalo za možnosť ÁNO 98,60 % voličov, za možnosť NIE 1,39 % voličov. Referendum prebehlo bez incidentov.  

Pozvánka na ples poľovníkov

Pozvánka na ples poľovníkov

Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava pozýva všetkých poľovníkov a priateľov poľovníctva a prírody na reprezentačný ples, ktorý sa bude konať v piatok 3. februára 2023 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Do tanca a na počúvanie bude hrať skupina The Great Voices – Skvelé hlasy. Program plesu: 20.00 Úvodný tanec tanečných párov z INTERCLUB-u Bratislava Otvorenie, privítanie hostí Vystúpenie...

Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti. Kde ju podať?

Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti. Kde ju podať?

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti máte do konca januára, teda do 31.1.2023. Priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva na miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, ale na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií na Blagoevovej ulici 9 v Bratislave. Správkyne daní sú obyvateľom pridelené na základe ich priezviska, rozdelenie nájdete na webovej...

Vitajte v Záhorskej Bystrici

Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvýkrát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície.
Viacerí Bystričania stáčajú med, pestujú obilie, turešinu, zemiaky, zelé alebo vinič.

Môže vás zaujímať

Udalosti v obci

Prehľadný zoznam nadchádzajúcich podujatí v Záhroskej Bystrici, aby vám nič neuniklo.

Naši partneri