OKTÓBER: Aktuálne platné tlačivá pre ubytovateľov cudzincov

OKTÓBER: Aktuálne platné tlačivá pre ubytovateľov cudzincov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022 upravuje výšku príspevkov oprávneným osobám. Príspevky za ubytovanie cudzinca (odídencov z Ukrajiny) sa po novom zvýšili a budú sa vyplácať do 30. septembra. V tejto súvislosti sa upravili aj tlačivá, ktoré je nutné predložiť samosprávam. AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ K 24.10.2022 NA VYPLNENIE: Vzor výkazu oprávnenej FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca...

Zberný dvor od 1. decembra v zimnom režime

Zberný dvor od 1. decembra v zimnom režime

Milí obyvatelia, prevádzka zberného dvora bude od 1. decembra fungovať v zimnom režime. Upravené sú otváracie hodiny –  v stredy bude zberný dvor otvorený v čase 8.00 – 16.00 hod, počas sobôt bude zberný dvor zatvorený.  V ostatné pracovné dni bude otvorený v čase 8.00 – 15.00 hod. Viac informácií o zbernom dvore nájdete tu: Zberný dvor informácie   ,

Vitajte v Záhorskej Bystrici

Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvýkrát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície.
Viacerí Bystričania stáčajú med, pestujú obilie, turešinu, zemiaky, zelé alebo vinič.

Môže vás zaujímať

Udalosti v obci

Prehľadný zoznam nadchádzajúcich podujatí v Záhroskej Bystrici, aby vám nič neuniklo.

Naši partneri