Adresa miestneho úradu a organizačná štruktúra

PhDr. Silvia Vnenková

PhDr. Silvia Vnenková

Referát komunikácie s verejnosťou