Aktuality

Filtrovať
Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID19

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou dňa 12.marca 2020 zasadol Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a zároveň dňa 13.3.2020 po vyhlásení mimoriadnej situácie bol zvolaný aj krízový štáb mestskej časti.
V záujme ochrany zdravia obyvateľov je preto nevyhnutné prijať a akceptovať všetky opatrenia, na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej MČ.

Čítať viac
Svätá spoveď

Svätá spoveď

Z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu sa tradičný spôsob predveľkonočnej svätej spovede tento rok zmení. Namiesto jedného predpoludnia v sobotu budú naši kňazi k dispozícii...

Čítať viac
Online aktivity

Online aktivity

Aj v Záhorskej Bystrici máme pár možností, ako stráviť čas doma s nejakou vzdelávacou či pohybovou online aktivitou pre deti aj dospelých....

Čítať viac
Prebiehajúca skúška miestneho rozhlasu

Prebiehajúca skúška miestneho rozhlasu

Vážení obyvatelia, dovoľte nám informovať Vás o aktuálne prebiehajúcej skúške miestneho rozhlasu. Hranie hudby je nevyhnuté z dôvodu zisťovania funkčnosti rozhlasov. Chápeme, že...

Čítať viac
Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení...

Čítať viac
Lesné pozemkové spoločenstvo – oznam

Lesné pozemkové spoločenstvo – oznam

Vážení členovia Lesného pozemkového spoločenstva. Na základe odporúčaní a pokynov krízového štábu SR a kritického veku jak väčšiny členov nášho spoločenstva, tak...

Čítať viac
Linka pomoci pre SENIOROV

Linka pomoci pre SENIOROV

POMOC NAŠIM SENIOROM Seniori sú najzraniteľnejšou skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 👵👴 V rámci pomoci sme zriadili telefonickú linku, na pomoc s nákupmi...

Čítať viac
Činnosť stavebného úradu MČ

Činnosť stavebného úradu MČ

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku...

Čítať viac
Zberný dvor ZATVORENÝ

Zberný dvor ZATVORENÝ

Vážení obyvatelia, z dôvodu prevencie proti možnému šíreniu koronavírusu bude zberný dvor zatvorený od 16.03.2020 (pondelok) predbežne do 22.03.2020. O otvorení zberného...

Čítať viac
Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Vláda vyhlasuje mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom SARS – CoV-2 na území Slovenskej republiky. Uznesenie vlády v priloženom dokumente: Uznesenie vlády...

Čítať viac

Naši partneri

Buďte v obraze aj na sociálnych sieťach