Civilná ochrana

Usmernenie pri poskytnutí príspevku na ubytovanie:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

Informácie o dostupnej zdravotnej starostlivosti podľa miesta výkonu:

https://www.e-vuc.sk/

Informácie pre osoby prichádzajúce z vojnou postihnutých oblastní
INFORMÁCIE PRE OSOBY PRICHÁDZAJÚCE Z VOJNOU POSTIHNUTÝCH OBLASTÍ

Informácie v UKRAJINSKOM jazyku
INFORMÁCIE PRE OSOBY PRICHÁDZAJÚCE Z VOJNOU POSTIHNUTÝCH OBLASTÍ

Štát koordinuje a zodpovedá za civilnú obranu na Slovensku aj v Bratislave.
Mesto Bratislava a mestské časti aktuálne preverujú stav krytov civilnej obrany a aktualizujú zoznam úkrytov, tzv. JÚBS, ktoré majú tiež poskytnúť ochranu pre obyvateľov v prípade priameho ohrozenia.

https://ua.gov.sk
https://pomocpreukrajinu.sk

Informácie pre odídencov z Ukrajiny

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

konkrétne

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-zamestnavatelov-postup-pripadneho-zamestnavania-obcanov-ukrajiny.html

 

Pomoc pre Ukrajinu: Ako sa môžete zapojiť aj vy?

Ako môžu Ukrajinci požiadať o dočasné útočisko

Ako zostať psychicky odolný, keď u našich susedov zúri vojna

Naši partneri