Komisia pozemková a lesného hospodárstva

Komisia pozemková a lesného hospodárstva

 

Zloženie komisie
predseda: Daniel Liďák
členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD.
Ing. Jozef Mok
Mgr. Boris Hurbanič
Ing. Ivan Mišík
tajomník: Ing. Jaroslava Liďáková

 

 

 

 

 

 

– kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne
– podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k ochrane vodných tokov, spodných vôd za účelom účinnejšej ochrany znečistenia vôd
– dohliada na vlastnícke vzťahy v súvislosti s prepojením na enviromentálne funkcie a hospodárske aktivity v prírodnom prostredí
– navrhuje a vyhodnocuje opatrenia pre elimináciu nežiaducich vplyvov na lesy nachádzajúce sa v mestskej časti a spolupracuje s miestnym lesným spoločenstvom
– dohliada na využitie pozemkov v správe mestskej časti na investičnú výstavbu
– podieľa sa na príprave podkladov súvisiacich s aktualizáciou katastrálnych hraníc.

Zápisnica 8. 2. 2024

Zápisnica 14.11. 2023

Zápisnica 7. 9. 2023

Zápisnica 6. 6 2023

Zápisnica 30. 3. 2023

Zápisnica 31.1.2023

Zápisnica 03.06.2020                                         03.06.2020
Zápisnica 28.9.2020                                           28.09.2020
Zápisnica 07.12.2020                                         07.12.2020

Zápisnica  8.4.2020 per rollam

08.04.2020
Zápisnica 23.1.2020 23.01.2020
Zápisnica z 19.11.2019 19.11.2019
Zápisnica z 14.10.2019 14.10.2019
Zápisnica z 27. 8. 2019 27.08.2019
Zápisnica z 6.6.2019 06.06.2019
Zápisnica z 11.4.2019 11.04.2019
Zápisnica z 4.3.2019 04.03.2019
Zápisnica z 5.2.2019 05.02.2019
Zápisnica z 30.7.2018 30.07.2018
Zápisnica z 21.5.2018 21.05.2018
Zápisnica z 22.03.2018 22.03.2018
Zápisnica z 12.02.2018 12.02.2018
Zápisnica z 14.12.2017 14.12.2017
Zápisnica z 2.11.2017 02.11.2017
Zápisnica z 25.7.2017 25.07.2017
Zápisnica z 31.05.2017 31.05.2017
Zápisnica z 23.3.2017 23.03.2017
Zápisnica z 30.1.2017 30.01.2017
Zápisnica z 8.12.2016 08.12.2016
Zápisnica z 18.7.2016 18.07.2016
Zápisnica z 16.6.2016 16.06.2016
Zápisnica z 11.4.2016 11.04.2016
Zápisnica z 4.2.2016 04.02.2016
staršie