Vitajte v mestskej časti

 

 

 

 

 

O našej obci

Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvýkrát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície. Viacerí Bystričania stáčajú med, pestujú obilie, turešinu, zemiaky, zelé alebo vinič.
Ak máte štastie, medzi ročnými obdobiami môžete zachytiť žatvu, tradičné tlačenie kapusty, vyorávanie zemiakov, alebo oberanie hrozna. K pamiatkam patrí barokový kostol sv. Petra a Pavla, alebo tradičná architektúra v podobe malých modrých domčekov. Bratislavský lesopark, pútnické miesto Marianka, ale aj neďaleký hrad Pajštún sú skvelým miestom na turistiku či  bicykel v prekrásnom lesnom prostredí. Na svoje si určite prídu milovníci vína či piva, chutnej kávy alebo tradičnej domácej kuchyne.

Stručné informácie

Rýchle informácie

Pre čo najrýchlejší prístup k základným informáciám o Záhorskej Bystrici si vyberte z nasledujúcich kategórií

zb-erb

Pôvod erbu:

Hagiografický motív s patrónmi obce, dnes mestskej časti, podľa obecného pečatidla

z r. 1684, zachovaného na archívnom dokumente z r. 1778.

 

L.V. – D. V., prijatý: 25.01.2000 č. MieZ – 103/2000

HR: Z-66/2000

 

V červenom štíte striebroodetí, zlatými prstencami nimbovaní svätci – svätý Peter a svätý Pavol – obaja

v ľavici pred sebou so zlatou knihou, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom.

Helaldický register SR III

ISBN 80-7090-675-8

Ktoré ulice u Nás nájdete?

Antona Floreka
Barancová
Bratislavská
Brumovická
Čerencová
Čsl. tankistov
Donská
Gbelská
Hargašova
Hodonínska
Jána Raka
Kapsohradská
Kollárova
Kútska
Lančárska
Lozornianska
Málová
Na Holom vrchu
Na Krčoch
Na Vlkovkách
Námestie Rodiny
Námestie sv. Petra a Pavla
Nevská
Ostriežová
Ota Holúska
Pavla Blaha
Poľný mlyn
Pútnická
Plavecká
Prídavkova
Plánky
Plk. Prvoniča
Podkerepušky
Pri Vápenickom potoku
Rošického
Sekýľska
Strmý vŕšok
Štefana Majera
Štefana Rosívala
Tatranská
Tešedíkova
Trstínska
Vachovského
Vrbánska
Zákutie
Záhorská
Záhumenská
Zárubová

podkerepusky

Lokalita Podkerepušky, Plánky a Devínske jazero sú v zmysle územného plánu funkčne určené ako ,,poľnohospodárska zeleň a pôda – záhrady, záhradkárske a chatové osady, kód 1203“ Toto územie je charakteristické tým, že ide o záhradkársky využívané územie s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na individuálnu a rodinnú rekreáciu. Všetky tri záujmové územia sú definované ako stabilizované, čo limituje novú výstavbu charakteristickým obrazom a proporciou konkrétneho územia, ktoré je potrebné akceptovať.

oblasti_obr

Podkerepušky

Plánky

Devínske jazero

Rozloha

16,6 ha

19,4 ha

10,6 ha

Počet prihlásených obyvateľov

95

75

9

 

Naša družobná obec Göttlesbrunn sa nachádza v okrese Bruck an der Leitha (Dolné Rakúsko).
Žije tu približne 1 400 obyvateľov. Krásna príroda poprepletaná množstvom turictických
a cyklistických chodníkov láka návštevníkov k aktívnemu oddychu.
Novovytvorené vínne cesty a chuť kvalitného vínka sú pre nejedného vinára zážitkom.

http://www.goettlesbrunn-arbesthal.gv.at/system/web/default.aspx

Obec Brumovice sa nachádza len 6km od Klobouku u Brna. Nesie meno po svojom zakladateľovi biskupovi Brunovi zo
Schauenburku. Prvá písomná zmienka o obci pocháza z roku 1250. Leží vo vinárskej oblasti, o čom svedčí
aj prítomnosť viniča v znaku obce. Pestrofarebné kroje, čipky či u mládencov širáky, nechýbajú takmer
na žiadnej spoločenskej udalosti.

http://www.brumovice.cz/s-bystricanma-pri-muzice-2008-6.9.2008-fotovlasta-bedrichova

Družobná
obec Riese Pio X. sa nachádza v severovýchodnej časti Talianska v oblasti Treviso, regióne Veneto. Je rodiskom
pápeža Sv. Piusa X., po ktorom je pomenovaná. Dominantou je aj vrchol benátskych álp Monte Grappa (1775 m n.m.)

Viac si môžete pozrieť aj na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=Hhk2chbLuys

Mestská časť Bratislava

Záhorská Bystrica mala k 1.1.2016 podľa ústrednej evidencie obyvateľov 4613 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu.

Tento počet však nezodpovedá skutočnosti, o čom sa môžeme presvedčiť na rôznych úsekoch práce na miestnom úrade. Napríklad pri vydávaní kolaudačných rozhodnutí na rodinné a bytové domy, prideľovaní súpisných a orientačných čísiel domov, pri prijímaní detí do základnej a materskej školy, pri vydávaní rôznych osvedčení a potvrdení občanom, kedy pracovníci miestneho úradu zisťujú, že občania nemajú Záhorskej Bystrici trvalý pobyt.Mať viac obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt zaručuje väčšie podielové dane a tým možnosť financovania akcií pre všeobecný prospech.

Medzi tieto patria napríklad budovanie a údržba miestnych komunikácií, ochrana a údržba zelene na verejných priestranstvách, budovanie detských ihrísk, výdavky v oblasti školstva, kde sú potrebné financie na originálne i prenesené kompetencie na základnú a materskú školu, v oblasti sociálnych vecí je potrebné uhrádzať výdavky za opatrovateľskú službu poskytovanú sociálne odkázaným alebo zdravotne znevýhodneným občanom.V prípade zvýšených príjmov z podielových daní môže mestská časť poskytovať vo väčšej miere jednorazové finančné príspevky dôchodcom s nízkymi dôchodkami, príspevky na stravovanie dôchodcov, príspevky rodičom pri narodení dieťaťa, príspevky pri úmrtí člena rodiny a pod.Mestská časť Záhorská Bystrica sa snaží podporovať finančne rôzne záujmové spolky a občianske združenia, ktorých je v Záhorskej Bystrici 17 a aj pre túto oblasť by bolo vhodné mať viac peňazí v rozpočte.

Spomenieme len niektoré, ktoré v Záhorskej Bystrici pôsobia a počas roka veľmi prispievajú k rozvíjaniu medziľudských vzťahov a spoločenskému životu– Miestny spolok Slovenského červeného kríža, OZ Klub dôchodcov, Materské centrum bl. Sestry Zdenky, OZ Bystrický svet najmenších, OZ Pozitívum v nás, Dobrovoľný hasičský zbor,n.o. Bystrický prameň a ďalšie.Veľké možnosti sú v oblasti kultúry, kde by sme mohli pre občanov obstarať rôzne podujatia – divadelné predstavenia pre deti aj dospelých, zájazdy pre rôzne vekové kategórie a pod.

Väčšie množstvo financií by bolo potrebných na rozšírenie materskej školy,na opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na údržbu zelene a mnohé ďalšie.Z predchádzajúceho je vidieť, že financie, ktoré mestská časť dostane z podielových daní sú naozaj potrebné a môžu byť využité na prospech všetkých jej obyvateľov a preto je dôležité vyvinúť úsilie, aby občania, ktorí síce v Záhorskej Bystrici bývajú aj niekoľko rokov,ale bez úradného prihlásenia, zmenili svoj postoj a aby si oficiálne trvalý pobyt prehlásili.