Služby

Pošta 48, Gbelská 25

 

 

 

Kontakt:
02 / 6595 6101 – vedúca pošty

peňažná priehradka
02 / 6595 6103 – združená priehradka

Otváracie hodiny:

Pon: 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Ut: 8.00 – 14.30
Str: 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Štv: 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Pia: 8.00 – 14.00

Cez víkend je pošta zatvorená.

0949 82 82 93

Senior taxi je služba určená predovšetkým dôchodcom a ZŤP občanom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici a sociálne odkázaným občanom. Za prepravu v rámci Záhorskej Bystrice a Marianky zaplatí obyvateľ 50 centov, do Lamača a Stupavy rovnako, za vzdialenejšiu cestu do Bratislavy k lekárovi alebo na očkovanie zaplatíte 3 eurá. Senior taxi účtuje stojné vo výške 2 eurá/30 minút. Senior taxi je k dispozícii každý pracovný deň.

 

taxi_tab

 

 

Zdravotné stredisko

Gbelská 8

Zdravotné stredisko poskytuje služby ambulancie pre dospelých, detského pediatra, zubného lekára a imunoalergologického lekára.

 


Lekáreň sv. Anny

Otváracie hodiny:

Pon – Pia: 8.00 – 18.00

Sob: 8.00 – 12.00

Ne: zatvorené

Kontakt: 02/659 563 31


Praktický lekár pre dospelých

Neštátna ambulancia STANMED,s.r.o., Hargašová 11

(Prijímame každého pacienta v rámci slobodnej voľby lekára)

Ordinačné hodiny – STANMED s.r.o.

MUDr. Olexová Alžbeta

všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Stankovičová Sabína

Zdravotná sestra: Matrková Mária

Ordinačné hodiny v Záhorskej Bystrici, Gbelská 8:

Pondelok: 8.00 – 11.00

Utorok: 8.00 – 11.00

Streda: 15.00 – 18.30

Piatok: 12.00 – 15.00

Možnosť objednať sa na vyšetrenie cez a po ordinačných hodinách za poplatok na tel. čísle: 0908 116 160.

Ordinačné hodiny v Lamači (Malokarpatské nám.):

Pondelok: 12.00 – 18.00

Utorok: 7.30 – 13.00

Streda: 7.30 – 13.00

Štvrtok: 7.30 – 13.00

Piatok: 7.30 – 13.00

Možnosť objednať sa na vyšetrenie cez a po ordinačných hodinách za poplatok na tel. čísle: 02/ 6478 0579


Zubná ambulancia (neštátna)

LAGAKO – Dental s.r.o.

MUDr., MPH, MHA, MSc. Ladislav Gáborík

Kontakt: 02/6595 6321, 0948 195 799

Ordinačné hodiny: (objednaní pacienti)

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 19,00

Ut: 10.00 – 12.00, 12.30 – 19.00

St: 8.00 – 12.00, 12.30 – 19.00

Št: 8.00 – 12.00, 12.30 – 19.00

Pia: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00


Imunoalergologická ambulancia

IMUNO & ALERGOmed, s.r.o.

MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.

Ordinačné hodiny: 

Po: 10.00 – 16.00

Ut – Pia: 7.00 – 13.00

Kontakt: 0911 489 044, 02/54131 952


 

Nachádza sa na dolnom konci ulice Čsl. tankistov smerom k družstvu DP Devín.

Zodpovedný vedúci:

Dominik Neradovič

Mobil: 0903 967 811

E-mail: neradovic@zahorskabystrica.sk

 

 

 

Prevádzková doba:

Pre všetky druhy odpadu aj bio odpad

Pondelok    8.00 – 15.00.hod.
Utorok        8.00 – 15.00 hod.
Streda       10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok       8.00 – 15.00 hod.
Piatok        8.00 – 15.00 hod.
Sobota       8:00 – 14.00 hod.

 


 

EKO CENTRUM v Záhorskej Bystrici – prevádzkový poriadok:

 1. Vjazd na ZD je povolený len osobným automobilom a osobným automobilom s malým prívesným vozíkom.
 2. Počkajte na nasledovné pokyny obsluhy:

– kam zaparkovať;

– do ktorej nádoby umiestniť odpad.

 1. Nasledovné odpady v požadovanom stave môžu odovzdať len občania s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Preukážte sa prosím Kartou výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom.karta vyhod
 • Pokosená tráva , lístie, rastliny– ukladajte voľne do kontajnera, nie vo vreciach, nie zviazané.
 • Konáre, haluzina – ukladajte voľne do kontajnera, porezané na menšie časti. Max. dĺžka je 1 meter, z dôvodu efektívneho využitia kontajnera.
 • Objemný odpad– nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Odovzdávajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre.
 • Drobný stavebný odpad– v množstve 100kg na jednu domácnosť za kalendárny rok.
 • Triedený zber v rozsahu: papier, plasty, sklo.

Dodržujte prosím pokyny pracovníkov zberného dvora a noste odpad len vo vyššie uvedenom stave, v opačnom prípade nemôžte dovezený odpad umiestniť na zbernom dvore.

 1. Občania a firmy môžu odovzdať nasledovné druhy odpadu v neobmedzenom množstve:
 • Kovový odpad – výkup
 • Farebné kovy– výkup
 • Batérie a akumulátory– výkup
 • Papier (okrem kartónových obalov)- výkup
 • Elektroodpad– odber zdarma

 

EKOCENTRUM – Prevádzkový poriadok

Ako si vybaviť Kartu výhod?

Kartu výhod si môže vybaviť každý obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici na sekretariáte miestneho úradu. Karta výhod sa vydáva na jednu domácnosť a je nutné sa s ňou preukázať pri návšteve zberného dvora. Kým obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici nemá vybavenú Kartu výhod, môže sa pri návšteve zberného dvora preukázať platným občianskym preukazom s adresou trvalého pobytu v Záhorskej Bystrici. Vydanie Karty výhod je bezplatné a vydávame ju na Miestnom úrade na počkanie.

Obyvatelia, ktorí vlastnia v Záhorskej Bystrici nehnuteľnosť, majú nárok využívať zberný dvor na vývoz bioodpadu. Na tento účel je potrebné vybaviť si na Miestnom úrade zelenú kartu – vybavujeme ju na počkanie a je spoplatnená sumou 20 eur na jeden kalendárny rok. Na vývoz ostatného odpadu slúži zberný dvor na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorí môžu využívať všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje údržbu ciest III. a IV. triedy, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej s dodávateľom Róbertom Pokorným, Družstevná 28, Marianka. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií III. a IV. triedy v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v zimnom období s dôrazom na zabezpečenie likvidácie kalamitných situácií.

Komunikácie, na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu MČ ZB:

Traktor s radlicou č. 1 Traktor s radlicou č. 2

Čsl. tankistov / dolná časť / Štefana Majera

Záhumenská Rošického

Trstínska Donská

Jána Raka Pri Vápenickom potoku – cesta k Elektrovodu

Pútnická / horná časť + Strmé vŕšky

okolo cintorína / Podkerepušky

Zákutie Hodonínska / Lamač /

Na Vlkovkách Brumovická

Kollárova P.Blaha

Vrbánska Nevská – odbočka z Donskej

Plavecká Bratislavská – nové byty –Rezidencia celá

Prídavkova Vachovského

Tešedíkova / horná časť /

Ppk. Prvoniča

Rozsívala

Nahlasovanie problémov v zjazdnosti ciest, a čistenia môžete nahlásiť na 0905 400 738 p. Hasoň, 0903 414 177 p. Pavlík.

Komunikácie, na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu Magistrát hl. mesta SR Bratislavy:

Čsl. tankistov / časť /

Pútnická / časť /

Tešedíkova

Záhorská

Gbelská

Hargašova

Tatranská

Bratislavská

Nahlasovanie problémov v zjazdnosti ciest, a čistenia môžete nahlásiť na  Oddelenie správy komunikácií 02/ 59356777, 02/59356704.

Dispečing zimnej služby: 02/ 555 712 88, 0905 763 688

Mimoriadne udalosti zimnej kalamity sa budú riešiť v spolupráci s odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Bratislave, Staromestská 6, ktorému bude zaslaný prehľad síl a prostriedkov zimnej služby v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a zloženie štábu zimnej služby mestskej časti pre riešenie následkov mimoriadnej situácie – zimnej kalamity. / predseda: Ing. Jozef Krúpa , člen: Ján Hasoň /. Dodávateľ a pracovníci ekologickej skupiny zabezpečia priechodnosť najdôležitejších úsekov a následne ostatných komunikácií. V prípade potreby budú kontaktovaní tiež členovia Dobrovoľného hasičského zboru, DCM, a aj firmy, ktoré by pri veľkej kalamite zabezpečili

nakladanie a odvoz snehu./ TRAK –BAK, DEKOS, VIASPOL/

Chodníky priľahlé k budovám v správe mestskej časti t.j. budova Miestneho úradu, Požiarna zbrojnica, Zdravotné stredisko, Spoločenský dom, Námestie Rodiny, Námestie sv. Petra a Pavla, verejné priestranstvo na Strmých vŕškoch, úzke ulice, uličky a ostatné verejné priestranstvá budú udržiavané prostredníctvom 5 pracovníkov ekologickej skupiny. Na to sú určené vozidlá Multicar 27 /šípová radlica + rozmetadlo/ a Piaggio /radlica/ V prípade potreby budú chodníky dočisťované ručne. V dňoch pracovného voľna sú pracovníci ekologickej skupiny v neustálej pohotovosti.

Pre potreby zimnej údržby je pripravený posypový materiál.

Údržba ciest – mapa

 

 

Veterinárna ambulancia

Gbelská 23

Otváracie hodiny:

Po – Ut: 9.00 -12.00, 15.00 – 19.00

St: zatvorené

Št – Pia: 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00

So: 12.00 – 14.00

Ne: zatvorené

Kontakt:  02/ 65 95 72 44


Oprava a úprava odevov, žehlenie

Jana Královičová

Bratislavská 34

Kontakt: 0905 491 029

Otváracie hodiny: Po – Štv: 10.00 -18.00

Pia – Ne: zatvorené


DEKOS domy na kľúč

Čsl. tankistov 100

Kontakt: 0905 616 962

www.dekos.sk


TRAK-BAG Milan Bilačič

Zemné, búracie a výkopové práce v okolí

Čsl. tankistov 105

Kontakt: 0905 793 423

www.zemneprace-trakbag.sk


Autoservis – Miloš Žužič

Pútnická 61

Kontakt: 0948 613 774


Autoservis – AUTOTEMPO s.r.o.

Profesionálny autoservis, ktorý pokrýva komplexnú starostlivosť o automobily a zameriava sa okrem toho na preventívnu starostlivosť v rámci palivových systémov (dekarbonizácie), na údržbu automatických prevodoviek (preplach), čistenie filtrov pevných častíc (DPF, FAP, OPF) a detailným čistením automobilov.

Otváracie hodiny – Po – Pi 8:00-16:30 WEB: www.autotempo.sk e-mail: servis@autotempo.sk Tel: +421 917 923 600 Adresa: Bratislavská 54, 841 06 Bratislava


Foto ateliér

Bratislavská 53/B

Kontakt: 0903 427 575

www.fotobohunicky.sk


Fotoateliér IRIS

Vladimír Švestka

Čsl. tankistov 74

Otváracie hodiny: Po-PIA: 15.00-20.00

Kontakt: 0910 140 459, 02 6595 6252

www.inethome.sk/fotograf


BOBO

– výroba reklamy

– predaj kŕmnych zmesí

Bratislavská 37

Kontakt: 0903 943 666

www.pubblicita.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 7.00 – 17.00

So: 8.00 – 12.00


Kaderníctvo

Kaderníctvo Miroslava Gulabová

Pon: zatvorené

Ut: 9.00 – 15.00

Str: 9.00 – 18.00

Štv: 9.00 – 15.00

Pia: 9.00 – 18.00

Sob – Ned: zatvorené

 

obedová prestávka – 12:00 h. – 13:00 h.

V kaderníctve sa pracuje len na objednávku.


Kaderníctvo Veronika

Pútnická 16

Kontakt: 0903 172 692


Kaderníctvo Zuzana

Tatranská 3

Kontakt: 0903 760 533

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 9.00 – 12.00,  18.00 – 21.00

So: 9.00 – 13.00


Fyzioterapeutické masáže

Tatranská 3

Objednávky termínov: 0908 049 549


Salón LifeStyle

Námestie Rodiny

Kontakt: 0948 077 956

Otváracie hodiny:

Po – Ne: 8.00-20.00


Mobilný masér – Dominika Prokopová

Klasická (švédska) a športová masáž priamo v pohodlí Vášho domova.

Kontakt: 0911 235 484

email: domina19@gmail.com


Jazykové kurzy Smiling SNAKE

Námestie sv. Petra a Pavla 10

Mgr. Dana Dobšíčková

Kontakt: 0903 664 346


Blacktattoo – tetovacie štúdio

Bratislavská 42

Otváracie hodiny:

Po – Pia: 10.00 – 19.00

Kontakt: 0903 115 315

www.blacktattoo.sk


Fitness Club Lochness

Gbelská 19

Kontakt: 0905 910 862

Otváracie hodiny:

Po – Pia : 6.00 – 22.00

So: 8.00-15.00


Sťahovanie PORTO moving

Námestie sv. Petra a Pavla 10

Kontakt: 0911 132 185


Čistiareň – žehliareň PRONTO

Strmý vŕšok 37

Kontakt: 0948 370 448

Otváracie hodiny:

Po-Pia : 7.30-18.30

 

Kvetinárstvo a aranžérstvo Vôňa ruže

Ľubomíra Fabianková Gbelská 21 OBJEDNÁVKY: Kontakt: 0903 776 116

Otváracie hodiny: Po-Pia : 9.00-12.00 a 13.00-17.00 So : 8.00-12.00 Ne: zatvorené


Kvetinárstvo Rezidencia Záhorská Bystrica

Katarína Szabová

Bratislavská 53/B

Kontakt: 0905 351 533

Otváracie hodiny:

Pondelok 9.00-13.00 14.30-19.00

Utorok 9.00-13.00 14.30-18.00

St,Št,Pia: 9.00-13.00 14.30-19.00

Sobota 9.00-13.00


Pekáreň u Floriánka

Čsl. tankistov 149

Ing. Jozef Kubaský

Kontakt: 02/6595 6155

Otváracie hodiny:

Po-Ne : 6.00-19.00


Spojovací, kotviaci materiál a kľúčová služba

Bratislavská 43

Kontakt: 0903 225 115

Otváracie hodiny:

Po-Pia : 7.00-17.00

So: 8.00-12.00

Ne: zatvorené

www.bmsteel.sk


Trafika u Macánka

Mária Illiťová

Tešedíkova 10

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 6.00-12.00 , 14.00-18.00

So: 6.00-14.00


Vinotéka Winter Wine Club

Bratislavská 49/B

Denisa Winterová

Kontakt: 0917 863 059

Otváracie hodiny:

Po-Ne: 10.00-22.00


Stavebniny Tchimo, s.r.o.

Čsl. tankistov 1/A

Kontakt: 0908 731 199

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7.30-16.00

www.tchimo.sk


Predajňa štrku, piesku a okrasných kameňov

Čsl. tankistov 1

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 7.00-16.00

So: na objednávku

Kontakt: 0914 113 117

www.piesok.sk


BILLA

Pri Vápenickom potoku 98

Otváracie hodiny:

Po-So: 7.00-21.00

Ne: 8.00-21.00


TESCO Expres

Tešedíkova 1

Otváracie hodiny:

Po-So: 6.00-22.00

Ne: 7.00-21.00


Ovocie a zelenina ERIKA

Bratislavská 28/A

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 9.00-18.00

So: 8.00-13.00


Mäsiarstvo

Areál Družstva Devín

Otváracie hodiny:

Po: 8.00-15.00

Ut-Pi: 8.00-17.00

So: 8-12.00

Ne: Zatvorené

Kontakt: 0908 073 595


BKP – okná a dvere

Bratislavská 45/B

Otváracie hodiny:

Po-Št: 9.00-17.00

Pia: 9.00-14.00

Kontakt: 0905 738 820

www.bkpokna.sk


Slapaky.sk

Bratislavská 57

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 8.00-16.00

Kontakt: 0950 838 995


FORSAN – žalúzie, rolety a markízy

Bratislavská 57/A

Otváracie hodiny:

Po,Št: 9.00-12.00 a 13.00-17.00

Ut,St:13.00-17.00

Pia: 9.00-12.00

Kontakt: 0948 225 885

www.forsan.sk


Svadobný salón SWAN

Tatranská 25

Kontakt: 0904 155 792

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 9.00-17.00

www.svadobnysalonswan.sk


Brány pohony, s.r.o.

Martin Hájek

Hargašova 24/A

Kontakt: 0948 767 499

www.branypohony.sk


Kristl, s.r.o.

Tatranská 2/B

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 8.00-17.00

Kontakt: 02 6595 6565, 0905 614 003

www.kristl.sk


Menton SK – Dverové a bránové systémy

Gbelská 19

Otváracie hodiny:

Po-Pi: 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Kontakt: 0918 456 812

www.menton.sk

 

Hostinec U Iváka

Námestie Sv. Petra a Pavla 1

Kontakt: 0948 040 156

Otváracie hodiny:

Po – So: 9.00 – 22.00

Ne: 10.00 – 22.00


Reštaurácia PRI KAPLNKE

Donská ulica 125

Kontakt: 0904 040 359

Otváracie hodiny:

Po – Ne: 11.00-22.00

www.prikaplnke.eu


Reštaurácia KOHÚTIK

Čsl. tankistov 220

Kontakt: :02/ 6595 6179, 0903 702 425

Otváracie hodiny:

Po – Ne: 11.00-22.00


Hostinec U Šrámka

Rošického 5

Kontakt: 02/ 6595 6238

Otváracie hodiny:

Po – Ne: 10.00-22.00


Reštaurácia U MUCHU

Čsl. tankistov 155

Kontakt: 02/ 6436 0097

Otváracie hodiny:

Po – Ne: 10.00 – 20.00


Reštaurácia Corona bar

Námestie Rodiny

Kontakt: 0905 475 309, 0903 475 309

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 11.00 – 23.00

So: 12.00 – 23.00

Ne: 13.00 – 22.00


TAPAS 

Námestie Rodiny

Otváracie hodiny:

Po – So:15.00 – 22.00

Ne: zatvorené

Kontakt: 0908 293 408


LApacinka

Námestie Rodiny

Kontakt: 0915 633 963

Otváracie hodiny:

Ne – Po: 15.00 – 20.00

Ut – Pia: 13.00 – 21.00

So: 13.00 – 22.00


Reštaurácia Kútik chuti

Bratislavská 34/A

Otváracie hodiny:

Po – Pi: 10.00 – 22.00

So – Ne: 11.00 – 22.00

Kontakt: 02/45693296

 

 

 

 

Naši partneri

Buďte v obraze aj na sociálnych sieťach