Komisia športu a cestovného ruchu

Komisia športu a cestovného ruchu

 

Zloženie komisie
Predseda Ing. Eliška Maťašková
Členovia Peter Florek
Ján Dömény
Jozef Prokop
Bohuslav Pilváň
Martin Kubovič
Miloslav Sajan
Tajomník Michal Kocúr

 

– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času
– vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností
pre výstavbu a prevádzku nových športových a rekreačných zariadení
– kontroluje účelnosť vynakladania pridelených finančných prostriedkov
na podporu športu a telovýchovy z rozpočtu mestskej časti
– organizuje športové podujatia na území mestskej časti
– dohliada na činnosť miestneho futbalového klubu
– napomáha rozvoju prihraničného cestovného ruchu (Rakúsko, Morava)

Zápisnica

Zápisnica 25.1.2024

Zápisnica 20.9.2023

Zápisnica z 19.6.2023

Zápisnica 5.4.2023

Zápisnica 7.2.2023

Zápisnica z 11.04.2021

Zápisnica Dátum
Zápisnica z 9.12.2015 09.12.2015
Zápisnica z 9.9.2015 09.09.2015
Zápisnica z 24.6.2015 24.06.2015
Zápisnica z 6.5.2015 06.05.2015
Zápisnica z 8.4.2015 08.04.2015
Zápisnica z 25.2.2015 25.02.2015
Zápisnica z 14.11.2014 14.11.2014
Zápisnica z 25.8.2014 25.08.2014
Zápisnica z 4.6.2014 04.06.2014
Zápisnica z 19.2.2014 19.02.2014
Zápisnica z 12.8.2013 12.08.2013
Zápisnica z 26.6.2013 26.06.2013
Zápisnica z 3.4.2013 03.04.2013
Zápisnica z 10.12.2012 10.12.2012
Zápisnica z 14.11.2012 14.11.2012
Zápisnica z 3.10.2012 03.10.2012
Zápisnica z 9.8.2012 09.08.2012
Zápisnica z 6.6.2012 06.06.2012
Zápisnica z 10.5.2012 10.5.2012
Zápisnica z 4.4.2012 04.04.2012
Zápisnica z 29.2.2012 29.02.2012
Zápisnica z 11.1.2012 11.1.2012
Zápisnica z 28.9.2011 28.9.2011
Zápisnica z 17.8.2011 17.08.2011
Zápisnica z 6.6.2011 06.06.2011
Zápisnica z 15.3.2011 15.03.2011
Zápisnica z 28.2.2011 28.02.2011

 

Zápisnica z 05.05.2020 

Zápisnica 22.04.2020 22.04.2020
Zápisnica z 19.11.2019 19.11.2019
Zápisnica z 07.10.2019 07.10.2019
Zápisnica z 14.5.2019 14.052019
Zápisnica z 25.3.2019 25.03.2019
Zápisnica z 05.03.2019 05.03.2019
Zápisnica z 18.02.2019 18.02.2019
Zápisnica z 25.10.2017 25.10.2017
Zápisnica z 27.2.2017 27.02.2017
Zápisnica z 11.1.2017 11.01.2017
Zápisnica z 18.8.2016 18.08.2016
Zápisnica z 4.5.2016 04.05.2016
Zápisnica z 13.1.2016 13.1.2016
staršie