Verejná obchodná súťaž

Obchodná verejná súťaž 2/2024

vyhlásenie OVS Podkerepušky

príloha č. 1 – OVS Podkerepušky podmienky

príloha č. 2 – OVS Podkerepušky záväzná ponuka

príloha č. 3 – OVS Podkerepušky katastrálne mapa

Obchodná verejná súťaž 1/2024

Vyhlásenie OVS Stále kontrolné stanovisko

Podmienky OVS Stále kontrolné stanovisko

Záväzná ponuka OVS Stále kontrolné stanovisko

Situácia + foto

Obchodná verejná súťaž 2/2023

Podmienky obchodnej verejnej súťaže_pozemok p. č. 6292

Príloha č. 1 Záväzná ponuka

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Zápisnica

Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž na prenájom stavieb a nehnuteľností ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Tlačivo záväznej ponuky – SOU

Predmet nájmu OVS

Verejná obchodná súťaž 6

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 50,12m2
Zápisnica z vyhodnotenia VOS 

Verejná obchodná súťaž

PDF Verejnáobchodnásúťaž
príloha č. 1
príloha č.2

Verejná obchodná súťaž 5

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v Knižnici o výmere 10,50m2
Príloha č. 1 k VOS
Zápisnica z vyhodnotenia VOS kozmetika

Verejná obchodná súťaž 4

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 31,43m2
Príloha č. 1 k VOS
Zápisnica z vyhodnotenia VOS kaderníctvo

Verejná obchodná súťaž 3

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 38,25m2
Príloha č. 1 k VOS
Zápisnica z vyhodnotenia VOS zubné laboratórium

Verejná obchodná súťaž 2

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 50,07m2
Príloha č.1 k VOS
Zápisnica z vyhodnotenia VOS lekár

Verejná obchodná súťaž 1 – ZRUŠENÁ

VOS súťažné podmienky na nebytové priestory v ZS o výmere 110m2
Príloha č. 1 k VOS
Zápisnica z vyhodnotenia VOS lekáreň
Zrušenie VOS