Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Rozhodnutie o vyhlásení volieb – EP 2019

Informácie pre voliča

Rozhodnutie o volebných okrskoch

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií na voľby do EP

Zoznam kandidátov zapísaných pre voľby do EP

Námietková kancelária EP

Žiadosť o vydanie-zaslanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu