Oznámenie – uzávierka ulíc

Oznámenie – uzávierka ulíc

MČ Bratislava Záhorská Bystrica týmto oznamuje, že bola povolená uzávierka Donskej ul. v termíne od 19.08.2019 do 31.08.2019, za účelom napojenia na inžinierske siete  pre IBV Vrbánky.

Donská ul. bude uzavretá zo strany od ul. Tatranská, Kollárova a Rošického.

Vjazd na Donskú ul. bude možný len od ul. Pri Vápeníckom potoku.

Zhotoviteľ stavby sa za dočasné obmedzenie ospravedlňuje.

Stavbyvedúci :  Ing. Jaroslav Ferko   mob. : 0905 607 418

 

 

uzávierka ulíc 2

 

 

uzávierka ulíc