Autor:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Článok

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

  Zloženie komisie predseda: Bc. Nina Martinčičová členovia:  Božena Kubíková  MUDr. Dagmar Cingelová  Dana Balková Viera Jurčeková tajomníčka: Zuzana Zárecká Zápisnica Dátum Zápisnica z 14.12.2015 14.12.2015 Zápisnica z 23.11.2015 23.11.2015 Zápisnica z 19.10.2015 19.10.2015 Zápisnica z 21.9.2015 21.09.2015 Zápisnica KS z 26.8.2015 26.08.2015 Zápisnica z 15.6.2015Sociálna komisia – plány na ďalšie roky 15.06.2015 Zápisnica z...

Nadstavba jedálne
Projekt

Nadstavba jedálne

Nadstavbou a rozšírením školskej jedálne bude mať základná škola k dispozícii 8 nových tried a kuchyňu s moderným technologickým vybavením. Na tento projekt získala mestská časť nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,9 mil. EUR od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nadstavba a rozšírenie školskej jedálne je v poradí druhý projekt realizovaný vďaka...

Online kamera pri pošte
Článok

Online kamera pri pošte

DLHÝ RAD NA POŠTE VÁS UŽ NEZASKOČÍ  Vypočuli sme vás a na budovu hasičskej zbrojnice sme nainštalovali nový kamerový systém. Vďaka kamere môžete komfortne skontrolovať dĺžku radu pred poštou. Zároveň sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme prispieť k monitorovaniu bezpečnosti hasičskej zbrojnice a Slovenskej pošty. Za realizáciu kamerového systému ďakujeme spoločnosti RadioLAN.  Aktuálne otváracie...

Článok

Zoznam chovu ošípaných

Prosíme obyvateľov ZB o súčinnosť ohľadom aktuálneho zoznamu chovu ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa BA žiada vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v iných štátoch o aktuálny zoznam chovu ošípaných v našej MČ Bratislava ZB. Je potrebné nahlásiť: číslo chovu, názov chovu, adresu chovu, počet zvierat a kontakt. Informácie prosím nahláste najneskôr do 11. Októbra 2019 u nás na MÚ...