Autor:

Online kamera pri pošte
Článok

Online kamera pri pošte

DLHÝ RAD NA POŠTE VÁS UŽ NEZASKOČÍ  Vypočuli sme vás a na budovu hasičskej zbrojnice sme nainštalovali nový kamerový systém. Vďaka kamere môžete komfortne skontrolovať dĺžku radu pred poštou. Zároveň sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme prispieť k monitorovaniu bezpečnosti hasičskej zbrojnice a Slovenskej pošty. Za realizáciu kamerového systému ďakujeme spoločnosti RadioLAN.  Aktuálne otváracie...

Článok

Zoznam chovu ošípaných

Prosíme obyvateľov ZB o súčinnosť ohľadom aktuálneho zoznamu chovu ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa BA žiada vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v iných štátoch o aktuálny zoznam chovu ošípaných v našej MČ Bratislava ZB. Je potrebné nahlásiť: číslo chovu, názov chovu, adresu chovu, počet zvierat a kontakt. Informácie prosím nahláste najneskôr do 11. Októbra 2019 u nás na MÚ...

Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami
Článok

Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami

V posledných dňoch sa mnohí obyvatelia lokality Pod vŕškami ( Krče ) zaujímali o zvýšený počet  nákladných áut.  Pýtali sa čo, a kam odvážajú, prečo vznikli skládky,  či sú legálne, či nejde o nebezpečný odpad, či o tom vie stavebný úrad …… Ako je to teda so skládkami ? V lokalite Pod vŕškami, ( Krče v sektore H21, H22, H23, F4,...