Kategória: Aktuality

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.09.2022
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.09.2022

P O Z V Á N K A   Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica septembra 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m :   Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich...

Projektová štúdia novej školy v Elektrovode počíta s bazénom
Článok

Projektová štúdia novej školy v Elektrovode počíta s bazénom

Architektonické štúdio Pantograph pripravilo návrh novej základnej a materskej školy na Holom vrchu v areáli bývalého SOU energetického (Elektrovodu). Štúdia počíta s 18 kmeňovými triedami základnej školy, 8 triedami materskej školy, oddychovými plochami a exteriérovými športoviskami, nadstavbou budovy bývalej školy, ale aj s modernou prístavbou, na prízemí ktorej by sa mal nachádzať bazén určený na školské...

Dnes a zajtra môžete na zbernom dvore odovzdať funkčné, no nepotrebné veci
Článok

Dnes a zajtra môžete na zbernom dvore odovzdať funkčné, no nepotrebné veci

V stredu 21. septembra a vo štvrtok 22. septembra sa na zbernom dvore v Záhorskej Bystrici koná zber nepotrebných, no stále funkčných vecí pre KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia, ktoré nahradí populárne Mestské bazáre. Cieľom KOLO je minimalizovať vznik odpadu, podporiť cirkulárnu ekonomiku v Bratislave a vytvoriť osvetovo-kreatívny priestor pre všetkých, ktorým záleží na...

Začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici
Článok

Začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici

Oznamujeme obyvateľom Záhorskej Bystrice, že v stredu 21. septembra začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici – úsek Hargašova-Tatranská. Predpokladané ukončenie prác je 31. októbra 2022. Oprava chodníka, ktorú realizuje magistrát, spočíva vo výmene živičnej vrstvy chodníka a podkladového betónu za nové konštrukčné vrstvy, súčasťou opravy je výšková úprava vývodov IS, v prípade poškodených...

Hľadáme členov do volebných komisií
Článok

Hľadáme členov do volebných komisií

Milí Bystričania, ak máte záujem stať sa členom volebnej komisie v Záhorskej Bystrici, kontaktujte prosím prednostku miestneho úradu Dagmar Krajčírovú, krajcirova@zahorskabystrica.sk alebo telefonicky na 0901 795 498. Spojené voľby do orgánov samospráv a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra v čase 7.00-20.00 hod. Člen volebnej komisie musí byť k dispozícii v...