Kategória: Aktuality

Obchodná verejná súťaž 1/2023
Článok

Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž na prenájom stavieb a pozemkov ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ. Podmienky obchodnej verejnej súťaže Tlačivo záväznej ponuky – SOU Predmet nájmu...

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Článok

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Milí obyvatelia, prinášame vám harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu. ✅ Do kontajnerov vhadzujte výlučne spáliteľný odpad ako napr. nábytok, skrine, postele, koberce, podlahoviny, okná, dvere. Ukladajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre. ❌ Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod....

Pozvánka na oslavu MDŽ
Článok

Pozvánka na oslavu MDŽ

Milé Bystričanky, starosta Jozef Krúpa pozýva všetky ženy v nedeľu 12. marca o 16.00 h. do Spoločenského domu na oslavu Medzinárodného dňa žien. Pripravený je bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpia: Erik Michálek, City Kids, Kristína Surová, súbor Čečinka a žiaci tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka. Pre všetky prítomné dámy je pripravený voňavý kvet. Vstup...

Mimoriadne upozornenie pre členov LPS
Článok

Mimoriadne upozornenie pre členov LPS

Vážení občania, členovia Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici, Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor začal v poslednej dobe rozposielať našim členom, vlastníkom podielov v Lesnom pozemkovom spoločenstve Oznámenia o začati konania o oprave ROEP č. C-xxx/19 ROEP Záhorská Bystrica, resp. Rozhodnutia v týchto konaniach. Okrem oznámení a rozhodnutí môže ísť i o iné listy týkajúce...