Kategória: KSVaZ

Zápisnice – KSVaZ
Článok

Zápisnice – KSVaZ

– zaoberá sa sociálnou a zdravotníckou problematikou občanov – vyjadruje sa k sociálnej problematike nezamestnaných, bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov z hľadiska prevencie, poskytovaním zdravotných a sociálnych služieb – sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na pomoc pri riešení nutných prípadov napomáha skvalitneniu a rozširovaniu starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poradenských...

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Článok

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

– zaoberá sa sociálnou a zdravotníckou problematikou občanov – vyjadruje sa k sociálnej problematike nezamestnaných, bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov z hľadiska prevencie, poskytovaním zdravotných a sociálnych služieb – sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na pomoc pri riešení nutných prípadov napomáha skvalitneniu a rozširovaniu starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poradenských...

Článok

Opatrovateľská služba

Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-     Sociálna politika je jednou z popredných oblastí, na ktoré mestská časť v súčasnosti upriamuje svoju pozornosť.   Jednou z foriem, ktorá už niekoľko rokov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica funguje je opatrovateľská služba poskytovaná odkázaným občanom v rozsahu nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných...