Kategória projektov: Dokončené projekty

Nadstavba jedálne
Projekt

Nadstavba jedálne

Nadstavbou a rozšírením školskej jedálne bude mať základná škola k dispozícii 8 nových tried a kuchyňu s moderným technologickým vybavením. Na tento projekt získala mestská časť nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,9 mil. EUR od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nadstavba a rozšírenie školskej jedálne je v poradí druhý projekt realizovaný vďaka...

  • 1
  • 2