Zoznam chovu ošípaných

Zoznam chovu ošípaných

Prosíme obyvateľov ZB o súčinnosť ohľadom aktuálneho zoznamu chovu ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa BA žiada vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v iných štátoch o aktuálny zoznam chovu ošípaných v našej MČ Bratislava ZB.

Je potrebné nahlásiť: číslo chovu, názov chovu, adresu chovu, počet zvierat a kontakt.

Informácie prosím nahláste najneskôr do 11. Októbra 2019 u nás na MÚ ZB osobne na podateľni alebo telefonicky na čísle 02/65 95 61 10, prípadne mailom spanyiova@zahorskabystrica.sk

Tabuľka ošípaných (pdf)

Por. číslo Číslo chovu z CEHZ (ak má) Názov chovu Adresa chovu Počet zvierat Kontakt