Autor:

Článok

Opatrovateľská služba

Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-     Sociálna politika je jednou z popredných oblastí, na ktoré mestská časť v súčasnosti upriamuje svoju pozornosť.   Jednou z foriem, ktorá už niekoľko rokov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica funguje je opatrovateľská služba poskytovaná odkázaným občanom v rozsahu nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných...

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Článok

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie predseda: MUDr. Dagmar Cingelová členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD. Ing. Eliška Maťašková   Uznesenie č. 154/2020 12.5.2020 Zápisnica z 15.4.2019 15.04.2019 Zápisnica z 7.5.2018 07.05.2018 Zápisnica z 10.4.2018 10.04.2018 Zápisnica z 10.5.2017 10.05.2017 Zápisnica z 10.4.2017 Zápisnica z 28.6.2016 28.06.2016 Zápisnica z 18.4.2016 18.04.2016 Správa o činnosti KOVZ 2015 2015 Zápisnica z 8.4.2015...

Komisia kultúry
Článok

Komisia kultúry

    Zloženie komisie predseda: Mgr. Martin Besedič, PhD. členovia: Mgr. art. Dávid Dzurňák Prof. PhDr. Pavol Smolík, Art. D. Mgr. Miriam Trgová Daniel Liďák Ing. Juraj Pajer Ing. Miroslav Prokop tajomník: Mgr. Barbora Besedičová Zápisnica 13.11.2023 Zápisnica 25.10.2023 Zápisnica 11.9.2023 Zápisnica 5.6.2023 Zápisnica 12.4.2023 Zápisnica 8.2.2023 Zápisnica 7.9.2022 Zápisnica 4. 4. 2022 Zápisnica 14....