Viacúčelová športová hala na Hargašovej ulici

Viacúčelová športová hala na Hargašovej ulici

V máji 2017 začala mestská časť výstavbu novej viacúčelovej športovej haly. Na mieste bývalej školskej telocvične  vysúťažený dodávateľ – firma SOAR, a. s. postaví športovú halu s hracou plochou 20 x 40m. Umožní hrať športy ako florbal, basketbal, futsal,… Na poschodí budú viaceré priestory na ďalšie aktivity, ako tanečná a gymnastická miestnosť. Samozrejmosťou bude komplexné sociálne zázemie a šatne. Športovú halu bude využívať hlavne ZŠ s MŠ Hargašová, ale veľkosť hracej plochy umožňuje aj organizáciu medzinárodných florbalových súťaží.

Celkové vysúťažené náklady sú 1 120 000 eur. Plánovaný termín ukončenia výstavby je jún 2018.