Viacúčelová športová hala na Hargašovej ulici

Viacúčelová športová hala na Hargašovej ulici

V máji 2017 začala mestská časť výstavbu novej viacúčelovej športovej haly. Na mieste bývalej školskej telocvične vysúťažený dodávateľ – firma SOAR, a. s. postavil športovú halu s hracou plochou 20 x 40m. V hale sa môže hrať florbal, basketbal, futsal… Na poschodí sú k dispozícii viaceré priestory na ďalšie aktivity, ktoré sú v súčasnosti využívané ako učebne základnej školy. Súčasťou športovej haly je sociálne zázemie a šatne. Športovú halu využívať hlavne ZŠ s MŠ Hargašová, ale veľkosť hracej plochy umožňuje aj organizáciu medzinárodných florbalových súťaží a je centrom športového diania v Záhorskej Bystrici.

Celkové vysúťažené náklady boli vo výške 1 120 000 eur. Slávnostné otvorenie športovej haly sa uskutočnilo 21. júna 2019.