Autor:

Článok

Oznámenie o oprave chodníka na Gbelskej ulici

Dovoľujeme si Vás informovať, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK)  dňa 30.09.2019 o 08:00 hod.(40. týždeň), zaháji opravu poškodeného povrchu chodníka na Gbelskej ul. v dĺžke cca 170m  – v úseku od ul. Československých tankistov po príjazdovú cestu k Lekárni sv. Anny, v MČ Záhorská Bystrica. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je20.10.2019 o 05:00 hod. (42....

Článok

Vyšlo nové číslo Naša Bystrica

Vážení Bystričania, v týchto dňoch očakávajte nové číslo novín Naša Bystrica, v ktorom sa dočítate: v Záhorskej Bystrici máme rekordný počet prvákov, aké boli Bystrické hrubé hody, rozhovor s herečkou Luciou Vráblicovou, pozvánky na kultúrne aj športové podujatia, pred 180.rokmi sa narodil kňaz a vynálezca Alojz Kofrányi, športové správy: florbal, futbal, stolný tenis …, rozhovor s Marcelou Krajčírovou – bežkyňou,...

Článok

Porucha vedenia na vodovodnej sieti

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu poruchy vedenia na vodovodnej sieti sú vykonávané opravy Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na ulici Donská, v blízkosti domu č. 28. Ukončenie prác na oprave je plánované 12.09.2019 s konečnou úpravou povrchu do pôvodného stavu s termínom 20.09.2019. Ďakujeme za pochopenie

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.9.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 17. septembra 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Článok

Hľadáme opatrovateľskú službu

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica hľadá  organizáciu poskytujúcu terénnu opatrovateľskú službu priamo v domácnosti občanov. Ponuky zasielajte na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica Námestie Rodiny č.1 843 57 Bratislava 48 Mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk kubikova@zahorskabystrica.sk