Autor:

Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami
Článok

Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami

V posledných dňoch sa mnohí obyvatelia lokality Pod vŕškami ( Krče ) zaujímali o zvýšený počet  nákladných áut.  Pýtali sa čo, a kam odvážajú, prečo vznikli skládky,  či sú legálne, či nejde o nebezpečný odpad, či o tom vie stavebný úrad …… Ako je to teda so skládkami ? V lokalite Pod vŕškami, ( Krče v sektore H21, H22, H23, F4,...

Článok

Oznámenie o oprave chodníka na Gbelskej ulici

Dovoľujeme si Vás informovať, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK)  dňa 30.09.2019 o 08:00 hod.(40. týždeň), zaháji opravu poškodeného povrchu chodníka na Gbelskej ul. v dĺžke cca 170m  – v úseku od ul. Československých tankistov po príjazdovú cestu k Lekárni sv. Anny, v MČ Záhorská Bystrica. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je20.10.2019 o 05:00 hod. (42....

Článok

Vyšlo nové číslo Naša Bystrica

Vážení Bystričania, v týchto dňoch očakávajte nové číslo novín Naša Bystrica, v ktorom sa dočítate: v Záhorskej Bystrici máme rekordný počet prvákov, aké boli Bystrické hrubé hody, rozhovor s herečkou Luciou Vráblicovou, pozvánky na kultúrne aj športové podujatia, pred 180.rokmi sa narodil kňaz a vynálezca Alojz Kofrányi, športové správy: florbal, futbal, stolný tenis …, rozhovor s Marcelou Krajčírovou – bežkyňou,...