Kategória: Pozvánky na zasadnutie

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 30.4.2024
Článok

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 30.4.2024

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta Jozef Krúpa ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Záhorská Bystrica dňa 30.apríla 2024 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola plnenia   uznesení   s   dobou   splatnosti   k   termínu  ...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.2.2024
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.2.2024

Starosta Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na 27. februára 2024  o 9.00 hod.  v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m:  Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2023

Starosta Jozef Krúpa zvoláva ustanovujúce  zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v utorok 12. decembra 2023  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva  – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 1. Kontrola plnenia uznesení Návrh...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023

Starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 3. októbra 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.   P r o g r a m : Kontrola správnosti...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 27. júna 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.   P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 1 – Kontrola...

  • 1
  • 2
  • 7