Kategória: Pozvánky na zasadnutie

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 5.apríla 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.02.2022
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.02.2022

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 1. februára 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.11.2021
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.11.2021

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 30.novembra 2021 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.09.2021
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.09.2021

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 28.septembra 2021 o 13:00 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 18.augusta 2021 o 16:30 hod., ktoré bude prebiehať v zasadacej miestnosti miestneho úradu. P r o g r a m : Nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného...

  • 1
  • 2
  • 5