Kategória: Pozvánky na zasadnutie

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023

Starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 3. októbra 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.   P r o g r a m :   Kontrola...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2023

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 27. júna 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.   P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa – Bod 1 – Kontrola...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.4.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.4.2023

Pozvánka na 25.4.2023   Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 25. apríla 2023 o 13.00 hod. v zasadačke miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva  – predkladá starosta Ing. Krúpa – 1. Kontrola plnenia uznesení 2....

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023
Článok

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v utorok 28. februára 2023 o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m:...

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022
Článok

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v stredu 21. decembra 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Pozvánka na miestne zastupiteľstvo_ 21.12.2022 P r...

  • 1
  • 2
  • 6