Kategória: Pozvánky na zasadnutie

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023
Článok

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v utorok 28. februára 2023 o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m:...

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022
Článok

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 21.12.2022

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v stredu 21. decembra 2022 o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Pozvánka na miestne zastupiteľstvo_ 21.12.2022 P r...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 05.04.2022

P O Z V Á N K A Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 5.apríla 2022 o 13:00 hod. V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich...