Kategória: Oznamy

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Článok

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zakázky: Kamerový systém na území mestskej časti Bratislava – Záhorská  Bystrica. Výzva na predkladanie...

ZÁHORSKÁ BYSTRICA – ĎAKUJEME VÁM
Článok

ZÁHORSKÁ BYSTRICA – ĎAKUJEME VÁM

Celoplošné testovanie sme v Záhorskej Bystrici zvládli podľa obyvateľov na výbornú. Celkovo sa otestovalo   5269 ľudí, z ktorých bolo 18 pozitívnych, čo predstavuje 0,341%. Reakcie na sociálnych sieťach, ale aj tie osobné, boli pozitívne a pochvalné. Neistotu kvôli meniacim sa informáciám a problémy s chýbajúcimi zdravotníkmi sme nakoniec spoločne vyriešili. Obyvatelia ďakovali všetkým za výbornú organizáciu. Ďakujeme:...

Testovanie bez čakania na Námestí Rodiny
Článok

Testovanie bez čakania na Námestí Rodiny

Vážení obyvatelia, v prípade, že máte záujem o pretestovanie na vírusové ochorenie COVID 19, vám dávame do pozornosti testovanie na Námestí Rodiny, ktoré je bez dlhšej čakacej doby. Testovať budeme do 22.00 hod. Prestávka bude medzi 18:00 – 19:00 hod. Zároveň vám dávame do pozornosti vyhlášku RÚVZ vydanú 30.10.2020, ktorá nadobúda platnosť od 2.11.2020. vestnik-ciastka-12-2020

Online prenos nedeľných svätých omší
Článok

Online prenos nedeľných svätých omší

Vážení občania, počas krízového času budú nedeľné sväté omše z Kostola sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici zabezpečené našou farnosťou pomocou online prenosu. Pripojiť sa môžete priamo na YouTube kanáli farnosti vždy o 10:00 hod.: Fara Záhorská Bystrica https://www.youtube.com/channel/UC5vouLh1tKs6LQBD2krNgEw Pre ešte väčšiu informovanosť si môžete nainštalovať aplikáciu našej farnosti s novinkami, infomáciami a duchovným slovom...