Ďakujeme Bratislavský samosprávny kraj

Ďakujeme Bratislavský samosprávny kraj

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie: z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: „Revitalizácia školského areálu“.

 

IMG_6153IMG_6154