Vyhlasovanie dňa 07.10.2019

Vyhlasovanie dňa 07.10.2019

OZNAM: 07.10.2019

 

Vážení a Milí Bystričania, dovoľte nám popriať Vám krásny deň a venujte prosím pozornosť týmto oznamom.

 

Oznamy:

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vybudovania telekomunikačnej optickej siete (Slovak Telekom a.s.), budú prebiehať stavebné práce na miestnych komunikáciách:

  1. Rošického – v termíne od 25.07.2019 do 19.08.2019,
  2. Plavecká –  v termíne od 13.08.2109 do 24.08.2019,
  3. Vrbánska –  v termíne od 26.08.2019 do 20.09.2019
  4. Prídavkova- v termíne od 23.09.2019 do 01.11.2019,

Podrobné informácie, nájdete na našej webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality.

Ďakujeme za trpezlivosť.

___________________________________________________________________

 

Prosíme obyvateľov ZB o súčinnosť

ohľadom aktuálneho zoznamu chovu ošípaných.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa BA žiada vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v iných štátoch o aktuálny zoznam chovu ošípaných v našej MČ Bratislava ZB.

Je potrebné nahlásiť: číslo chovu, názov chovu, adresu chovu, počet zvierat a kontakt.

Informácie prosím nahláste najneskôr do 11. Októbra 2019 u nás na MÚ ZB osobne na podateľni alebo telefonicky na čísle 02/65 95 61 10, prípadne mailom spanyiova@zahorskabystrica.sk

Podrobné informácie nájdete i u nás na našej webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti „Aktuality“.

 

Por. číslo Číslo chovu z CEHZ (ak má) Názov chovu Adresa chovu Počet zvierat Kontakt
           

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 ___________________________________________________________________

 

Pozvánky:

12.októbra 2019 o 8:00 h.

 

V Spoločenskom dome sa uskutoční stolnotenisový turnaj o pohár starostu.

Prezentácia hráčov je o 8:20 – 9:00 h. Prihlášky zasielajte: spst.zahorskabystrica@gmail.com, telefonicky: 0915 764 497.

Turnaj organizuje Spoločenstvo priateľov stolného tenisu.

___________________________________________________________________

Milí Bystričania,

oznamujeme vám, že na Námestí Rodiny sa v sobotu 12.októbra 2019 pod veľkým párty stanom návštevníci a milovníci vínka od 16:00 h. na pár hodín stanú degustátormi.

Na podujatí, ktoré sa prvý krát uskutočnilo v roku 2009 sa prezentujú rôzne značky slovenských aj zahraničných vinárov. Tohtoročné Slávnosti vína organizuje Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica v spolupráci s firmou Provino s.r.o.

Pre návštevníkov bude okrem „najstaršieho nápoja na svete“  pripravené aj občerstvenie. Tento rok si organizátori pripravili súťaž o najchutnejší doma pečený chlieb. Sprievodnými akciami sú výstava vinohradníckych potriebvýstava obrazov členov Artklubu OZ arte.via zo Stupavy.  Detský kútik pre najmenších je už samozrejmosťou.

Slávnosti vína nám spríjemnia aj členovia Cimbalovej hudby Dudíci program bude moderovať Veronika Hatala.

Prijmite pozvanie na Slávnosti vína, v sobotu 12. októbra 2019 vás čakáme v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica!

___________________________________________________________________

 

V nedeľu 13. októbra pokračujeme programom pre deti. Pod párty stanom nastane

Hudobné jašenie!

Popoludnie s hudbou začína o 15:00 h.

Hudobno – zábavný program zabezpečilo Občianske združenie Hlas nádeje.

Príjemnú atmosféru určite dotvorí aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so svojim Hravým miestom.

Tešíme sa na vás!

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

Súťaže/Výstavy:

Kto má záujem sa zapojiť v sobotu do súťaže

 

O najchutnejší Doma pečený chlieb

prineste

ho v celku v košíku

od 15:30 do 15:45

k stanu na Námestí Rodiny.

 

Hodnotiť budú návštevníci podujatia Slávností vína.

 

 

 

Pravidlá súťaže:

Chlieb prineste v určenom čase k stanu do stánku Záhorskej Bystrice.

Chlieb bude najskôr vystavený v celku.

Potom sa nakrája na malé „koštovacie“ kúsky.

Hlasovanie prebieha nasledovne: Majiteľ chlebu dostane súťažné číslo.

Hodnotiaci si vyberie ktorý chlieb mu najviac chutil a to číslo chlebu napíše na lístoček a vhodí do nádoby.

Číslo ktoré bude mať najviac hlasov vyhráva.

Súťaž má 2.kola.

v 1.kole sa bude hodnotiť celkový vzhľad do 16.15 h. a

v 2.kole bude hodnotenie chute súťažných chlebov.

Vyhodnotenie súťaže bude na pódiu.

 

Súťaž pripravila Kultúrna komisia pri miestnom zastupiteľstve.

___________________________________________________________________

 

Ďalšia súťaž sa týka

Výstavy vinohradníckych potrieb

 

Máte doma zaujímavé vinohradnícke potreby?

Demižón, mlynček, preš, kaďu, lievik, … ?

Pochváľte sa nimi!

V prípade záujmu sa prihláste

na telefónnom čísle 0901 795 499, 02/65 956 110 – p. Besedičová.

 Vinohradnícke potreby budú vystavené počas

Slávností vína 12.10.2019.

 

 Výstavu zastrešuje Kultúrna komisia pri miestnom zastupiteľstve.

___________________________________________________________________

 

Október je mesiac úcty k starším

Občianske združenie Klub dôchodcov pozýva všetkých členov aj nečlenov

na spoločenské popoludnie do spoločenského domu

 

13.októbra

 

Začíname o 15:00 h. Pre prítomných je pripravený hudobný aj tanečný program žiakov Základnej umeleckej školy J. Kresánka, Pollák band aj občerstvenie.

 

 

Inzercia:

 

Pracovná ponuka:

 

Školská jedáleň pre ZŠ a MŠ Hargašova hľadá do pracovného pomeru

  • Kuchára/Kuchárku na plný úväzok a TPP
  • Pomocnú silu na TPP do MŠ
  • Pomocné sily na 4 hod. úväzok

V prípade záujmu sa hláste na tel. čísle 0907 827 049.

___________________________________________________________________