Fungovanie miestneho úradu od 3.3.2021

Fungovanie miestneho úradu od 3.3.2021

Vážení obyvatelia.

Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica obmedzuje svoju činnosť z dôvodu zákazu vychádzania vyhláseného

Uznesením vlády SR č. 94 zo dňa 28.2.2021  nasledovne:

Podateľňa miestneho úradu:

V prípade podania písomností  využite výlučne služby Slovenskej pošty, mailu resp. elektronického podania do odvolania.

Konzultácie s odbornými zamestnancami

V prípade potreby konzultácie s odborným zamestnancom, len  telefonicky resp. mailom do odvolania.

Matrika, ohlasovňa pobytu

V prípade potreby zabezpečenia služby matriky prosíme dohodnúť sa telefonicky resp. mailom termín stretnutia.

 Overovanie podpisov

V prípade potreby zabezpečenia služby overovania podpisov prosíme dohodnúť sa telefonicky resp. mailom termín stretnutia.

 

Meno a priezvisko Telefónne číslo
Podateľňa, overovanie podpisov Ľubica Španyiová 0903966721
Stavebný úrad Ing. Beáta Rodáková 0908524149
Ing. Margaréta Rychtáriková 0908524149
Hospodárska správa Bc. Dominik Neradovič 0903967811
Referát športu a správy ihrísk Martin Kubovič 0903237268
Matrika, ohlasovňa pobytu, sociálny referát Zuzana Zárecká 0903414157
Referát kultúry Mgr. Barbora Besedičová 0901795499
Ekonomický referát Mgr. Lucia Hurbanič Mackaničová 0911665067
Mgr. Viktória Modlitbová 0911665067
Referát životného prostredia Vlasta Hubková 0910293230
Referát jednoduchých stavieb, pozemkov a súpisných čísiel Ing. Jaroslava Liďáková 0911213270
Referát výstavby, dopravy a územného plánovania Ing. Henrieta Köszegiová 0903414966
Ing. Jana Liďáková 0903414179
Starosta Ing. Jozef Krúpa 0905602082
Asistentka starostu Denisa Kiszel 0905882295
Prednostka Mgr. Dagmar Krajčírová 0901705498

Ďakujeme za pochopenie.