Celoplošné testovanie v Záhorskej Bystrici –  Spoločná zodpovednosť

Celoplošné testovanie v Záhorskej Bystrici –  Spoločná zodpovednosť

1.kolo testovania

KEDY A KDE?

Sobota 31.10.2020

Nedeľa 01.11.2020

Čas testovania :          7:00 – 12:00 hod.

12:00 – 13:00 hod. prestávka na obed pre obsluhujúci personál

                                    13.00 – 17:00 hod.

17:00 -18: 00 hod. prestávka na večeru pre obsluhujúci personál

                                    18:00 – 22:00 hod.

Miesto: Námestie Rodiny (4 odberné miesta v exteriéri – stanoch)

KTO?

Všetci od 10 rokov. Pre tých, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia bude platiť zákaz vychádzania okrem nevyhnutných nákupov potravín…. Zákaz vychádzania prestane platiť, ak absolvujete druhé kolo celoplošného testovania s negatívnym výsledkom.

ČO SO SEBOU?

Dospelí – občiansky preukaz

Deti – kartičkou poistenca

 

Harmonogram testovania

Pre efektívne zabezpečenie testovania Vám odporúčame prísť v zmysle uvedeného harmonogramu.

SOBOTA v čase od 7:00 – 22:00

obyvatelia so začiatočným písmenom abecedy priezviska A – L

 NEDEĽA v čase od 7:00 – 22:00

obyvatelia so začiatočným písmenom abecedy priezviska M – Ž

V prípade ak sa testovania nebudete môcť zúčastniť v odporúčanom čase môžete využiť ktorýkoľvek z uvedených dní. Rozdelenie podľa abecedného písmena priezviska sme použili pre optimálnu plynulosť pri výkone odberov. Zároveň  Vám dávame do pozornosti, že bude prebiehať priamy prenos s aktuálnou situáciou na odberových miestach.

Testovanie bude prebiehať v stanoch na Námestí Rodiny na štyroch odberných miestach. Počas celej doby Vás prosíme o dodržiavanie odstupov. Pri administratívnom pracovníkovi sa preukazujete: dospelí – občianskym preukazom, deti – kartičkou poistenca. Po vykonaní testu treba počkať na jeho výsledok. Bez výsledku, ktorý vám odovzdá príslušník armády neopúšťajte čakací priestor! Certifikát s výsledkom testovania si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre tých, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia bude platiť zákaz vychádzania s výnimkou nevyhnutných nákupov potravín, návštevy lekárni….  Zákaz vychádzania prestane platiť, ak absolvujete druhé kolo celoplošného testovania s negatívnym výsledkom.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí.

Testovanie si odporúčame zabezpečiť v mieste trvalého bydliska  z dôvodu vymedzenej  kapacity testovacích súprav podľa počtu obyvateľov s trvalým bydliskom.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí sa preukážu pasom.

Priestor oboch stanov, v ktorých bude prebiehať testovanie bude pravidelne dezinfikovaný.

Priebeh testovania:

Krok 1.

REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete
pridelené číslo

Krok 2.

TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou
z nosohltanu.

Krok 3.

VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4.

PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke
s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Pre zväčšenie mapky kliknite mapa celoplošného testovania

Viac informácií nájdete na stránke somzodpovedny.sk