Kategória: KVaD

Komisia výstavby a dopravy
Článok

Komisia výstavby a dopravy

  Zloženie komisie predseda: Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková členovia: Ing. Peter Kopčák Ing. arch. Ladislav Slabey Ing. arch. Vojtech Molnár Ing. Andrej Ridilla Ing. arch. Juraj Almássy   tajomník: Ing. Jana Liďáková               – posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti – podieľa...