Kategória: KVaD

Komisia výstavby a dopravy
Článok

Komisia výstavby a dopravy

– posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti – podieľa sa na vyhľadávaní investorov za účelom využitia pozemkov schválených na investičnú výstavbu – spracováva a predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh rozvojového programu mestskej časti – zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky v mestskej časti a k návrhom a...

Archív – komisia výstavby a dopravy
Článok

Archív – komisia výstavby a dopravy

– posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti – podieľa sa na vyhľadávaní investorov za účelom využitia pozemkov schválených na investičnú výstavbu – spracováva a predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh rozvojového programu mestskej časti – zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky v mestskej časti a k návrhom a...