Kategória: KŠMaI

Komisia školstva, mládeže a informatizácie
Článok

Komisia školstva, mládeže a informatizácie

Zloženie komisie predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. členovia: PaedDr. Zuzana Kaliariková RNDr. Jarmila Požgayová Mgr. Jana Krettová Mgr. Martina Šujanová Mgr. Boris Hurbanič Mgr. Mária Šebíková tajomník: Monika Pokorná Zápisnica 22.5.2024 Zápisnica z 23.4.2024 Zápisnica 17.05.2023 Zápisnica z 18.04.2023 Zápisnica zo 07.02.2023 Zápisnica z 05.05.2022 Zápisnica z 31.03.2022 Zápisnica z 15.3.2022 Zápisnica z 5.10.2021...