Kategória: KŠMaI

Zápisnice – komisia školstva, mládeže a informatizácie
Článok

Zápisnice – komisia školstva, mládeže a informatizácie

– spolupracuje s vedením základnej školy, materskej školy, školskými radami za účelom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – spolupracuje pri riešení problémov školských a predškolských zariadení – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti informatizácie – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií v oblasti využívania voľného času detí a mládeže – organizuje vzdelávacie...

Archív – komisia školstva, mládeže a informatizácie
Článok

Archív – komisia školstva, mládeže a informatizácie

– spolupracuje s vedením základnej školy, materskej školy, školskými radami za účelom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – spolupracuje pri riešení problémov školských a predškolských zariadení – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti informatizácie – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií v oblasti využívania voľného času detí a mládeže – organizuje vzdelávacie...