Zápisnice – komisia školstva, mládeže a informatizácie

Zápisnice – komisia školstva, mládeže a informatizácie

– spolupracuje s vedením základnej školy, materskej školy, školskými radami
za účelom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
– spolupracuje pri riešení problémov školských a predškolských zariadení
– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti informatizácie
– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií v oblasti využívania voľného času detí a mládeže
– organizuje vzdelávacie a poučné akcie pre deti a mládež z rôznych oblastí života, besedy s významnými osobnosťami spoločenského a politického života.

Zloženie komisie
predseda: Mgr. Mária Šebíková
členovia: PaedDr. Zuzana Kaliariková
RNDr. Jarmila Požgayová
Mgr. Jana Krettová
Mgr. Martina Šujanová
Miloslav Sajan
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Ing. Ivan Bošňák
tajomník: Ľubica Špányiová

 

Zápisnica z 05.05.2022
Zápisnica z 31.03.2022
Zápisnica z 15.3.2022
Zápisnica z 5.10.2021
Zápisnica z 19.05.2021 
Zápisnica z 16.6.2021

Zápisnica z 14.04.2021 online ZOOM

14.04.2021

Zápisnica z 01.03.2021 per rollam 01.03.2021

Zápisnica z 26.10.2020

26.10.2020
Zápisnica z 10.6.2020 10.06.2020
Zápisnica z 22.1.2020 22.1.2020
Zápisnica z 20.11.2019 20.11.2019
Zápisnica z 16.10.2019 16.10.2019
Zápisnica z 11.9.2019 11.09.2019
Zápisnica z 22.5.2019 22.05.2019
Zápisnica z 15.4.2019 15.04.2019
Zápisnica z 11.2.2019 11.02.2019
Zápisnica z 12.9.2018 12.09.2018
Zápisnica z 2.5.2018 02.05.2018
Zápisnica z 14.3.2018 14.03.2018
Zápisnica z 29.1.2018 29.01.2018
Zápisnica z 11.12.2017 11.12.2017
Zápisnica z 13.9.2017 13.09.2017
Zápisnica z 21.6.2017 21.06.2017
Zápisnica z 15.3.2017 15.03.2017
Zápisnica z 1.2.2017 01.02.2017
Zápisnica z 3.10.2016Vývoj počtu žiakov do roku 2020 03.10.2016
Zápisnica z 15.6.2016 15.06.2016
Zápisnica z 20.4.2016 20.04.2016
Zápisnica z 17.2.2016 17.02.2016
Zápisnica z 20.1.2016VZN_1-2016-Kosielka
VZN_1-2016-navrh
VZN_2-2016-Kosielka
VZN_2-2016-navrh
20.01.2016
staršie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOKOJNOSŤ RODIČOV ŽIAKOV so ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava

evaluačná_správa JÚN 2011 – na stiahnutie