Kategória: KnOVPaŽP

Zápisnice – KnOVPaŽP
Článok

Zápisnice – KnOVPaŽP

– kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie – rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach – preskúmava a zaujíma stanoviská, týkajúce sa mestskej polície – prostredníctvom veliteľa DHZ a riaditeľa MsP sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany...

Archív zápisníc – komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Článok

Archív zápisníc – komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

– kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie – rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach – preskúmava a zaujíma stanoviská, týkajúce sa mestskej polície – prostredníctvom veliteľa DHZ a riaditeľa MsP sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany...