Kategória: KnOVPaŽP

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Článok

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

  Zloženie komisie predseda: Peter Florek členovia: Igor Šimunič JUDr. Peter Polák Ing. Rajmund Valch Ing. Ján Matuška, MA Šimon Komrska   tajomník: Dominik Neradovič – kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie – rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach – preskúmava...