Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 

Zloženie komisie
predseda: Peter Florek
členovia: Igor Šimunič
JUDr. Peter Polák
Ing. Rajmund Valch
Ing. Ján Matuška, MA
Šimon Komrska
 

tajomník: Dominik Neradovič

– kontroluje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie
– rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach
– preskúmava a zaujíma stanoviská, týkajúce sa mestskej polície
– prostredníctvom veliteľa DHZ a riaditeľa MsP sa podieľa na spolupráci na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany
– vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania
– navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej časti
– podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení v mestskej časti z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
– posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok na území mestskej časti a sleduje jej realizáciu
– zameriava sa na kontrolu činnosti a.s. OLO.

Zápisnica Dátum
Zápisnica z 15.06.2022
Zápisnica z 21.06.2021
Zápisnica z 05.10.2020
Zápisnica z 22.06.2020
Zápisnica z 16.12.2019
Zápisnica z 9.9.201909.09.2019
Zápisnica z 27.5.201927.05.2019
Zápisnica z 1.4.201901.04.2019
Zápisnica z 4.2.201904.02.2019
Zápisnica z 21.5.201821.05.2018
Zápisnica z 19.3.201819.03.2018
Zápisnica z 5.2.201805.02.2018
Zápisnica z 15.1.201815.01.2018
Zápisnica z 13.3.201713.03.2017
Zápisnica z 13.2.201713.02.2017
Zápisnica z 16.1.201716.01.2017
Zápisnica z 19.12.201619.12.2016
Zápisnica z 21.11.201621.11.2016
Zápisnica z 26.9.201626.09.2016
Zápisnica z 22.8.201622.08.2016
Zápisnica z 20.6.201620.06.2016
Zápisnica z 16.5.201616.05.2016
Zápisnica z 18.4.201618.04.2016
Zápisnica z 14.3.201614.03.2016
Zápisnica z 15.2.201615.02.2016
Zápisnica z 18.1.201618.01.2016
Zápisnica z 11.12.2015
11.12.2015
Zápisnica z 19.10.2015 19.10.2015
Zápisnica z 28.9.2015 28.09.2015
Zápisnica z 31.8.2015 31.08.2015
Zápisnica z 17.6.2015 17.06.2015
Zápisnica z 20.4.2015 20.04.2015
Zápisnica z 25.2.2015 25.02.2015
Zápisnica z 9.2.2015 09.02.2015
Zápisnica z 25.6.2012 25.06.2012
Zápisnica z 4.6.2012 04.06.2012
Zápisnica z 14.5.2012 14.05.2012
Zápisnica z 26.3.2012 26.03.2012
Zápisnica z 27.2.2012 27.02.2012
Zápisnica z 23.1.2012 23.01.2012
Zápisnica z 11.5.2011 11.05.2011
Zápisnica z 23.3.2011 23.03.2011
Zápisnica z 9.2.2011 09.02.2011