Kategória: Ostatné aktuality

Článok

Hľadáme opatrovateľskú službu

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica hľadá  organizáciu poskytujúcu terénnu opatrovateľskú službu priamo v domácnosti občanov. Ponuky zasielajte na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica Námestie Rodiny č.1 843 57 Bratislava 48 Mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk kubikova@zahorskabystrica.sk

Článok

DHZ ďakuje

Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici ďakuje všetkým sponzorom, ktorí darmi prispeli k úspešnému zabezpečeniu osláv 140. výročia založenia. Poďakovanie patrí aj Vám všetkým občanom, ktorí navštívili naše cirkevné aj kultúrne podujatia a tým vyjadrili bystrickým hasičom priazeň a podporu.   Ako prejav vďaky Vám venujeme túto pieseň:  Červené vínečko jak višňa – Duo Jamaha   Vzhľadom k záujmu...

Článok

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na Bystrických hrubých hodoch 2019! Dúfame, že ste si športový aj kultúrny program dobre užili. Za finančnú podporu Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju. Tešíme sa nabudúce! Organizátori  

Článok

Hľadájú sa brigádnici pri organizácii dopravy na púti v Marianke

V Marianke sa tento víkend uskutoční Výročná púť. Hľadajú sa brigádnici, ktorí by pomohli s organizáciou dopravy. Podajme spolu pomocnú ruku našim susedom. “Počas púte chceme uzavrieť Mariánske údolie pre dopravu a umožniť parkovanie osobným autám a autobusom na vyhradených miestach (viď mapka). Na lepšie zvládnutie organizácie budeme potrebovať vašu pomoc. Hľadáme šiestich brigádnikov, ktorí by boli ochotní pomôcť s usmerňovaním...

Článok

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb   Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica Sídlo: Námestie Rodiny 1,...

  • 1
  • 4
  • 5