DHZ ďakuje

DHZ ďakuje

Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici ďakuje všetkým sponzorom, ktorí darmi prispeli k úspešnému zabezpečeniu osláv 140. výročia založenia.

Poďakovanie patrí aj Vám všetkým občanom, ktorí navštívili naše cirkevné aj kultúrne podujatia a tým vyjadrili bystrickým hasičom priazeň a podporu.

 

Ako prejav vďaky Vám venujeme túto pieseň:

 Červené vínečko jak višňa – Duo Jamaha

 

Vzhľadom k záujmu občanov, oznamujeme, že výstava o histórii DHZ  v hasičskej zbrojnici bude sprístupnená aj túto sobotu 07. septembra 2019 od 16:00 hod. do 20:00 hod aj v nedeľu 08. septembra 2019 od 14:00 hod do 18:00 hod.