Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na Bystrických hrubých hodoch 2019!

Dúfame, že ste si športový aj kultúrny program dobre užili.

Za finančnú podporu Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Tešíme sa nabudúce!

Organizátori