Štatistický úrad SR: Zisťovanie o vzdelávaní dospelých

Štatistický úrad SR oznamuje, že v čase od 1. júla do 30. novembra 2022 bude vo vybraných 292 samosprávach a 5000 domácnostiach prebiehať zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES). V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, všetky informácie a názory, ktoré sa v rámci zisťovania domácností poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výhradne pre potreby štátnej štatistiky. Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ.