Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, 843 57 Bratislava s nástupom od 15.10.2021.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ