Odvoz odpadov počas sviatkov 1.5. a 8.5. bude bez zmeny

Odvoz odpadov počas sviatkov 1.5. a 8.5. bude bez zmeny

Milí obyvatelia, odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (stried) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete tu:

Počas štátnych sviatkov 1.5. a 8.5. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien