Rozhlas v Záhorskej Bystrici – áno alebo nie?

Rozhlas v Záhorskej Bystrici – áno alebo nie?

Viacerí obyvatelia sa na miestny úrad obrátili s podnetom ohľadom fungovania miestneho rozhlasu. „Rozhodli sme sa Bystričanom dať možnosť voľby a anketou ich vyzvať, aby vyjadrili svoj názor, či v rozhlasovom vysielaní pokračovať, úplne ho vypnúť alebo ho používať len na mimoriadne situácie,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. Bystričania majú možnosť do 30.6.2024 vyjadriť svoj postoj prostredníctvom hlasovania v aplikácii alebo prostredníctvom mailu starosta@zahorskabystrica.sk.

V mailovej komunikácii uveďte, prosím, jednu z uvedených možností:

  • Chcem naďalej počúvať rozhlasové správy
  • Nech sa rozhlas úplne vypne
  • Nech rozhlas slúži len na hlásenie v mimoriadnej situácii

Hlasovanie v aplikácii je k dispozícii tu: https://polls.services.spravyomeste.sk/?post_type=poll&p=1181

Ďakujeme za váš názor!