Poľovníci deťom v sobotu 25. mája

Poľovníci deťom v sobotu 25. mája

Poľovníci na sobotu 25. mája v čase od 10.00 do 14.00  hod. pripravujú rodinné podujatie pre deti a rodičov na Plácku v Záhorskej Bystrici. V úvode nám poľovníci porozprávajú o lese a zvieratkách v ňom, o práci poľovníkov, predvedú nám signály a vábenie zveri. Navštívia nás sovičky rôznych veľkostí, prídu poľovné psíky, ktoré predvedú poslušnosť, môžete navštíviť hubový hájik, s ktorým bude spojený kvíz Poznáš huby? Kvíz na konci podujatia poľovníci vyhodnotia, zároveň pripravujú aj výstavu detských prác. Počas celého podujatia sú pripravené tvorivé dielne a nebude chýbať ani súťaž o najlepšieho strelca zo vzduchovky, ktorá začne o 13.00 hod. Poľovníci pripravujú poľovnícke špeciality! Vstup na podujatie je pre všetkých a zadarmo.

Poľovníci deťom v sobotu 25. mája
Poľovníci deťom sa koná v sobotu 25. mája.