Manuál k sobotňajším voľbám do NRSR

Manuál k sobotňajším voľbám do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30.9.2023. Volebná miestnosť v Spoločenskom dome bude otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod. Ulice Záhorskej Bystrice sú rozdelené do 5 volebných okrskov, podľa ktorých sa rýchlo zorientujete po príchode do volebnej miestnosti. Na voľby si nezabudnite zobrať platný občiansky preukaz.

 • Po príchode do volebnej miestnosti si pripravte platný občiansky preukaz. Každý volič dostane 25 hlasovacích lístkov, na ktorých bude uvedený názov kandidujúcej politickej strany, hnutia alebo koalície a mená kandidátov. Volič vyberie 1 hlasovací lístok s názvom strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na hlasovacom lístku môžete zakrúžkovať maximálne 4 preferenčné hlasy – teda 4 mená kandidátov, ktorých chcete primárne podporiť. Hlasovací lístok vložíte do obálky a zalepíte ju. Zvyšné hlasovacie lístky vyhodíte do urny na to určenej, ak by ste ich vyniesli von z volebnej miestnosti, hrozí vám pokuta 33 eur.
 • Na voľby je potrebné prísť s platným občianskym preukazom. V prípade, že vám občiansky preukaz odcudzili alebo ste si ho vymieňali, musíte predložiť doklad z polície. S pasom ani vodičským preukazom nie je možné voliť.
 • Bystričania, ktorí sú imobilní alebo sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť voľby v mieste konania volieb, majú možnosť požiadať o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Túto požiadavku môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0903 414 157 u Z. Záreckej z matriky alebo rodinní príslušníci môžu túto požiadavku nahlásiť v deň volieb priamo niektorému z členov volebnej komisie.
 • Právo voliť majú obyvatelia, ktorí k 30.9.2023 dovŕšili 18 rokov.
 • Hlasovací preukaz je možné vybaviť do piatka 29.9.2023 do 13.00 hod., počas stránkových hodín miestneho úradu. S hlasovacím preukazom môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. Pre Bystričanov, ktorí si vybavili hlasovací preukaz a nakoniec budú voliť v Záhorskej Bystrici, platí, že k voľbám je potrebné priniesť hlasovací preukaz.
ROZDELENIE ULÍC DO VOLEBNÝCH OKRSKOV

Ulice patriace do volebného okrsku č. 1 

 1. Antona Floreka
 2. Bratislavská
 3. Čsl. tankistov
 4. Gbelská
 5. Hodonínska
 6. Málová
 7. Námestie sv. Petra a Pavla
 8. Pavla Blaha
 9. Plk. Prvoniča
 10. Sv. Pia X.
 11. Strminová
 12. Štefana Rosívala
 13. Na Hliníku

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 2 

 1. Hargašova
 2. Kollárova
 3. Kučovanická
 4. Leopoldov majer
 5. Na Holom vrchu
 6. Na Vlkovkách
 7. Plavecká
 8. Pútnická
 9. Sekýľska
 10. Tatranská
 11. Tešedíkova
 12. Vrbánska
 13. Zákutie
 14. Zárubova

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 3

 1. Brumovická
 2. Čerencová
 3. Gajarská
 4. Jána Raka
 5. Jozefa Vachovského
 6. Kútska
 7. Lozornianska
 8. Námestie Rodiny
 9. Ostriežová
 10. Plánky
 11. Rošického
 12. Štefana Majera
 13. Trstínska
 14. Záhorská
 15. Záhumenská

Ulice patriace do volebného okrsku č. 4

 1. Barancová
 2. Donská
 3. Chvojnícka
 4. Kapsohradská
 5. Lančárska
 6. Na Krčoch
 7. Nevská
 8. Ollareková
 9. Orešianková
 10. Prídavková
 11. Rudavská
 12. Skalníková
 13. Strmý vŕšok
 14. Vislianska

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 5

 1. Belicová
 2. Bystrické sady
 3. Čerešňový sad
 4. Devínske jazero
 5. Hruškový sad
 6. Jabloňový sad
 7. Kunovská
 8. Ota Holúska
 9. Podkerepušky
 10. Pri Vápenickom potoku
 11. Slivkový sad
 12. Hadincová
 13. Dobrienková
 14. Hrabovinská
 15. Trebuľková

Informácie k voľbám nájdete aj v záložke VOĽBY 2023.