Archív – komisia športu a cestovného ruchu

Archív – komisia športu a cestovného ruchu

– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času
– vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností
pre výstavbu a prevádzku nových športových a rekreačných zariadení
– kontroluje účelnosť vynakladania pridelených finančných prostriedkov
na podporu športu a telovýchovy z rozpočtu mestskej časti
– organizuje športové podujatia na území mestskej časti
– dohliada na činnosť miestneho futbalového klubu
– napomáha rozvoju prihraničného cestovného ruchu (Rakúsko, Morava)

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ivan Bošňák
členovia: Mgr. Šimon Dudík
Mgr. Tomáš Lendel
Vladimír Kristl
Prof. Ján Grexa
Ing. Martin Fillo
Jozef Prokop
Bohuš Pilváň
Ing. Roman Weinštuk
Miloš Fatyka
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 9.12.2015 09.12.2015
Zápisnica z 9.9.2015 09.09.2015
Zápisnica z 24.6.2015 24.06.2015
Zápisnica z 6.5.2015 06.05.2015
Zápisnica z 8.4.2015 08.04.2015
Zápisnica z 25.2.2015 25.02.2015
Zápisnica z 14.11.2014 14.11.2014
Zápisnica z 25.8.2014 25.08.2014
Zápisnica z 4.6.2014 04.06.2014
Zápisnica z 19.2.2014 19.02.2014
Zápisnica z 12.8.2013 12.08.2013
Zápisnica z 26.6.2013 26.06.2013
Zápisnica z 3.4.2013 03.04.2013
Zápisnica z 10.12.2012 10.12.2012
Zápisnica z 14.11.2012 14.11.2012
Zápisnica z 3.10.2012 03.10.2012
Zápisnica z 9.8.2012 09.08.2012
Zápisnica z 6.6.2012 06.06.2012
Zápisnica z 10.5.2012 10.5.2012
Zápisnica z 4.4.2012 04.04.2012
Zápisnica z 29.2.2012 29.02.2012
Zápisnica z 11.1.2012 11.1.2012
Zápisnica z 28.9.2011 28.9.2011
Zápisnica z 17.8.2011 17.08.2011
Zápisnica z 6.6.2011 06.06.2011
Zápisnica z 15.3.2011 15.03.2011
Zápisnica z 28.2.2011 28.02.2011