Jarná akcia

Jarná akcia

Napriek súčasnej situácii a náročným opatreniam v súvislosti s Koronavírusom, bude „Jarná akcia“ prebiehať dňa 18. apríla 2020 na zaužívaných stanovištiach podľa ulíc, ktoré sú uvedené v priloženom letáčiku s tým, že v rámci zabezpečenia ochrany obyvateľov bude pridané ďalšie stanovište v lokalite Pod vŕškami pri detskom ihrisku. Na jednom stanovišti bude vytvorených viac výdajných miest. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica pripravila pre obyvateľov s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo sadenicu liesky.

Prosíme obyvateľov, aby si prišli prevziať sadenicu liesky s tým, že budú dodržiavať bezpečný odstup od ostatných ľudí, s povinnosťou osadenia rúška, príp. hygienických rukavíc.

V prípade, že si starší občania nad 60 r. nebudú môcť sadenicu v určený čas prevziať, je potrebné to oznámiť vopred telefonicky na Miestnom úrade (02/69204913) a sadenicu liesky týmto občanom privezieme.

Od 8,00 – 10,00h je vyhradený čas prevziať si sadenicu liesky pre obyvateľov nad 60 r,
od 10,00 – 14,00h pre ostatných obyvateľov.

Priradenie ulíc

Pred požiarnou zbrojnicou:

Bratislavská Hodonínska Štefana Majera
Brumovická Jána Raka Štefana Rosívala
Čsl. Tankistov po Nám. sv.Petra a Pavla Kútska Tatranská
Devínske jazero Lozornianska Trstínska
Gajarská Nám.sv.Petra a Pavla Záhorská
Gbelská Plk. Prvoniča Záhumenská
Hargašova Pri Vápenickom potoku Nám. Rodiny
Rudavská


Pred Tesco Express na Tešedíkovej ulici:

Čsl.Tankistov od Nám. sv.Petra a Pavla Na Vlkovkách Rošického
Dónska Nevská Sekýľska
Kollárova Pavla Blaha Tešedíkova
Leopoldov majer Plavecká Vachovského
Na Holom vrchu Prídavková Vrbánska
Pútnická Zákutie

 

Pod vŕškami pri detskom ihrisku:

A.Floreka Kučovanická Strminová
Barancová Lančárska Strmý vŕšok
Čerencová Málová Bystrické sady
Hruškový sad Na Krčoch Plánky
Chvojnícka Ostriežová Podkerepušky
Jabloňový sad Ota Holúska Čerešňový sad
Kapsohradská Slivkový sad Zárubová