Kategória: Dočasné Články

Článok

Porucha vedenia na vodovodnej sieti

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu poruchy vedenia na vodovodnej sieti sú vykonávané opravy Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na ulici Donská, v blízkosti domu č. 28. Ukončenie prác na oprave je plánované 12.09.2019 s konečnou úpravou povrchu do pôvodného stavu s termínom 20.09.2019. Ďakujeme za pochopenie

Článok

Hľadáme opatrovateľskú službu

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica hľadá  organizáciu poskytujúcu terénnu opatrovateľskú službu priamo v domácnosti občanov. Ponuky zasielajte na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica Námestie Rodiny č.1 843 57 Bratislava 48 Mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk kubikova@zahorskabystrica.sk

Článok

DHZ ďakuje

Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici ďakuje všetkým sponzorom, ktorí darmi prispeli k úspešnému zabezpečeniu osláv 140. výročia založenia. Poďakovanie patrí aj Vám všetkým občanom, ktorí navštívili naše cirkevné aj kultúrne podujatia a tým vyjadrili bystrickým hasičom priazeň a podporu.   Ako prejav vďaky Vám venujeme túto pieseň:  Červené vínečko jak višňa – Duo Jamaha   Vzhľadom k záujmu...

Článok

Hľadájú sa brigádnici pri organizácii dopravy na púti v Marianke

V Marianke sa tento víkend uskutoční Výročná púť. Hľadajú sa brigádnici, ktorí by pomohli s organizáciou dopravy. Podajme spolu pomocnú ruku našim susedom. “Počas púte chceme uzavrieť Mariánske údolie pre dopravu a umožniť parkovanie osobným autám a autobusom na vyhradených miestach (viď mapka). Na lepšie zvládnutie organizácie budeme potrebovať vašu pomoc. Hľadáme šiestich brigádnikov, ktorí by boli ochotní pomôcť s usmerňovaním...

  • 1
  • 3
  • 4