Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID19

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID19

Vážení obyvatelia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou dňa 12.marca 2020 zasadol Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky.

Dňa 13.3.2020 po vyhlásení mimoriadnej situácie bol zvolaný krízový štáb mestskej časti v zložení Ing. Jozef Krúpa,  Mgr. Martin Besedič PhD., Ing. Roman Weinštuk, Dominik Neradovič, Miloslav Sajan, Ing. Jaroslava Liďáková,  za prítomnosti zástupkyni Červeného kríža p. Martinčičovej, Dobrovoľného hasičského zboru p. Urdoviča, zástupkyni Klubu dôchodcov p. Marošovej, Základnej školy s materskou školou PaedDr. Kaliarikovej a Farského úradu ThLic. Pokojného za účelov prijatia preventívnych opatrení na jej území.

Po oboznámení členov krízového štábu a zástupcov jednotlivých spoločenstiev s aktuálnou situáciou v súvislosti s možným výskytom koronavírusu v MČ Záhorská Bystrica prijal krízový štáb nevyhnutné  preventívne opatrenia na zabránenie šíreniu sa koronavírusu v mestskej časti. V záujme ochrany zdravia obyvateľov mestskej časti je preto nevyhnutné prijať a akceptovať všetky opatrenia, na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej MČ.

ŠKOLSTVO

Základná škola s materskou školou
Prikazuje sa uzatvoriť školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Záhorská Bystrica v čase od 16.3.2020 do 28.3.2020.

Súkromné školské zariadenia
Prikazuje sa uzatvoriť školské a predškolské zariadenia, cirkevné ako aj súkromné na území mestskej časti.

KULTÚRA A ŠPORT

Ihriská
Ihriská v pôsobnosti mestskej časti sú dňom 13.3.2020 do odvolania uzatvorené. Jedná sa o ihrisko pri miestnom úrade, ktoré je uzamknuté a o ihriská na Plácku a na Strmom vŕšku, kde dôrazne neodporúčame rodičom s deťmi sa zdržovať. Ihriská, ktoré sú súkromné (rezidencia, za futbalovým ihriskom a pri tenisových kurtoch) prikazujeme taktiež uzavrieť.

Knižnica a Ľudový dom
V čase od 16.3.2020 do odvolania bude Knižnica aj Ľudový dom zatvorený.

VOĽNÝ ČAS
Prikazuje uzatvoriť súkromné prevádzky a zariadenia, kostoly, kluby, či spolky a podobne na území MČ Záhorská Bystrica, kde dochádza k stretávaniu sa väčšieho počtu osôb. Výnimkou sú potraviny, lekárne a reštauračné zariadenia.

MIESTNY ÚRAD
Stránkové hodiny na miestnom úrade od pondelka 16.03.2020 do odvolania sú zrušené. Podateľňa miestneho úradu bude otvorené denne v čase od 8.00 do 12:00 h.
Žiadame Vás o uprednostnenie komunikácie s miestnym úradom prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou. V prípade potreby riešenia neodkladných záležitostí na miestnom úrade je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky termín.

ZBERNÝ DVOR
S platnosťou od 14.3.202 platí zmena v prevádzke Zberného dvora. Povoľuje sa len vývoz biologicky rozložiteľného odpadu a to v časoch: pondelok – piatok 11.00 – 15.00, sobota od 9:00 do 17.00.

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽOV

+ obyvatelia pracujúci v Rakúsku s trvalým pobytov v mestskej časti nosili pri prechode cez hranice potvrdenie o vykonávaní činnosti v predmetnom štáte. Platí to aj v opačnom prípade inak riskujú, že budú daní do karantény,

+ v obmedzenej a iba v nevyhnutnej miere navštevovali nákupné centrá a obchody,

+ necestovali ani v rámci Slovenska, ani do zahraničia, odložili všetky návštevy a neprijímali návštevy u seba doma,

+ nezúčastňovali sa spoločenských podujatí, rodinných a iných osláv, diskoték, koncertov, divadelných predstavení, športových zápasov a iných podobných podujatí v iných obciach a mestách,

+ nenavštevovali knižnice, plavárne, sauny, wellness zariadenia a pod.,

+ sledovali úradnú tabuľu a web stránku mestskej časti Záhorská Bystrica (zahorskabystrica.sk), na ktorej bude MČ pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o vývoji situácie,

+ dbali na osobnú hygienu, zostali doma, keď sa necítia dobre, telefonicky kontaktovali lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS ak sa u nich prejavia príznaky ochorenia COVID-19 (viac na web stránke a úradnej tabuli MČ),

+ boli zodpovední k ostatným obyvateľom – dodržiavaním hygienických odporúčaní relevantných inštitúcií, a odporúčaní, ktoré obec zverejňuje na web stránke a úradnej tabuli mestskej časti.

Zubná ambulancia – na ulici Gbelská 8 oznamuje svojim pacientom, že od 23.03.2020 bude otvorená Pondelok – Piatok od 08:00 – do 11:00 hod., vybavuje len súrne a akútne prípady.

LAGAKO – Dental s.r.o.v súvislosti s aktuálnou situáciou, ktorá sa týka výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým Korona vírusom bude stomatologická ambulancia od 12.3.2020 zatvorená na dobu neurčitú.

Pošta – od 24.03.2020 do odvolania z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00-12:00 13:00:16:00, streda 8:00-12:00 13:00-17:00

Zápis z porady krízového štábu 13.3.2020

SÚHRN PRIJATÝCH OPATRENÍ PO KRÍZOVOM ŠTÁBE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozhodnutie ÚVZ SR o karanténe verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Uznesenie vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie č 111_2020

Tesco – zmena otváracích hodín