Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti ÚR

Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti ÚR

Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti ÚR o umiestnení stavby  pod č. 2023-21/1524/UH/11/Ha/KR zo dňa 25.9.2023