V sobotu 2. 10. bude zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

V sobotu 2. 10. bude zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Vozidlo na zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok bude pristavené v sobotu 2. októbra na Gbelskej ulici pri požiarnej zbrojnici v čase medzi 8.00 hod a 10.00 hod.

Pred požiarnou zbrojnicou bude pristavené auto spoločnosti ARGUSS, ktoré bude preberať od fyzických osôb – nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky

Takýto odpad musí byť uzatvorený v pevných obaloch, maximálne do 5 kg od 1 osoby.

  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky..)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry..)

Ak nestihnete pristavené vozidlo v sobotu 2. októbra, môžete využiť na vývoz komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok Zberný dvor spoločnosti OLO na Starej Ivánskej ceste 2 v Bratislave v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 8.00 do 18.00 hod. okrem sviatkov a dní pracovného voľna.