Spúšťame bezplatnú právnu poradňu pre seniorov

Spúšťame bezplatnú právnu poradňu pre seniorov

Pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici, spúšťame od augusta bezplatnú právnu poradňu v sobášnej miestnosti v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny. Bezplatné právne poradenstvo v trvaní 30 minút môžu využiť obyvatelia nad 60 rokov, ktorí potrebujú právnu radu prioritne v oblasti občianskeho práva alebo pracovného práva, služby sa neposkytujú v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Predmetom poradenstva nie je vypracovanie a pripomienkovanie právnych podaní.

Bezplatnú právnu poradňu zabezpečuje advokát JUDr. Ján Gerči.

Právna poradňa bude k dispozícii raz mesačne v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v sobášnej miestnosti v Spoločenskom dome.

Termíny právnej poradne:

  • 24.8. 9-12
  • 21.9. 9-12
  • 19.10. 9-12
  • 16.11. 9-12
  • 14.12. 9-12

Prosíme seniorov, aby si na konzultáciu priniesli občiansky preukaz pre overenie bydliska. Poradenstvo je diskrétne. Na právnu konzultáciu nie je nutné prihlasovať sa vopred.