Pozvánka na pochovávanie basy v nedeľu 27. februára

Pozvánka na pochovávanie basy v nedeľu 27. februára

Milí Bystričania, pri príležitosti ukončenia fašiangovej sezóny vás pozývame na pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. februára na Námestí Rodiny. Fašiangový sprievod, do ktorého sa môže každý zapojiť, vyráža o 14.30 hod. spred Ľudového domu. Spolu s hudbou sa spoločne presunieme na Námestie Rodiny, kde od 15.00 hod. spoločne „pochováme“ basu a pripomenieme si staré fašiangové zvyky.

Fašiangový sprievod povedie od Ľudového domu cez ulicu Čsl. tankistov v smere na konečnú zastávku MHD, Hargašovu ulicu a Gbelskú ulicu až na Námestie Rodiny.

Pochovávanie basy sme naplánovali symbolicky na nedeľu poobede, aby sa ho mohli zúčastniť malí, aj veľkí, aj keď sa podľa fašiangových tradícií basa pochováva v utorok pred Popolcovou stredou, ktorou začína 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Podujatie pripravujeme v spolupráci OZ Klub dôchodcov a folklórnou skupinou Chasa. Zapoja sa aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Bystrica.

Budeme sa na vás tešiť!